Co to jest badanie radiologiczne ?

Pracownia radiologiczna jest miejscem, gdzie wykonujemy to badanie. Wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie ( promieniowanie X ), do stworzenia obrazu tkanek, przez które ono przechodzi i rejestrujemy na kliszy, bądź elektronicznych rejestratorach. Tkanki, narządy, przez które przechodzi promieniowanie pochłaniają go w niejednakowym stopniu w zależności od swojej gęstości. Ta właśnie cecha pozwala później na różnicowanie i diagnostykę […]

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

Zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia nam struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dlatego też, dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia. Jak wygląda zdjęcie panoramiczne zębów? Zdjęcie panoramiczne wykonywane jest najczęściej na kliszy medycznej o wymiarach 25×20 cm. […]

Rtg punktowe zęba. Kiedy warto wykonać zdjęcie RTG zęba? Ile kosztuje RTG zębów?

Zdjęcie RTG zęba jest sposobem rejestracji wewnątrzustnej obrazu. Służy do uwidocznienia struktury niewielkich obszarów jamy ustnej. Mała klisza, bądź czujnik umieszczony w jamie ustnej pacjenta, rejestruje interesujący nas zakres tkanek i zębów. Kiedy więc należy wykonać zdjęcie RTG zębów i jakie są główne zalety tej metody diagnostycznej powszechnie stosowanej w stomatologii? Odpowiedź znajdziecie w poniższym […]

Zdjęcie cefalometryczne zębów. Cena. Dawka promieniowania

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie głowy i twarzoczaszki w projekcji bocznej. Dla ortodontów jest ono podstawowym badaniem potrzebnym do analizy przed planowanym leczeniem aparatem stałym.  Zdjęcie cefalometryczne twarzoczaszki Zdjęcie cefalometryczne inaczej zwane „zdjęciem cefalo”, jest zlecane przez ortodontów przy diagnostyce wad zgryzu i wad rozwojowych części twarzowej czaszki. Pomaga lekarzowi ocenić proporcje zębowo-wyrostkowe. Dodatkowo, dzięki […]

Rtg zatok kiedy wykonujemy? Zdjęcie zatok – cena.

Rtg zatok podobnie jak zdjęcie panoramiczne czy zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem przeglądowym. Zostaniemy poproszeni o jego wykonanie przy podejrzeniu występowania stanów zapalnych w rejonie twarzoczaszki i okolicy czołowej. Do objawów, które mogą na to wskazywać należą dolegliwości bólowe o różnym charakterze i stopniu nasilenia tych właśnie okolic. Obejmują one niejednokrotnie znaczny obszar twarzy. Zdjęcie zatok u pacjenta […]

Tomografia stożkowa CBCT ? Co to jest ?

Jest to odmiana tomografii konwencjonalnej stosowana w stomatologii. Wiązka promieniowania ma kształt stożka i oddziałuje na tkanki tylko podczas jednego obrotu źródła. Zarówno dzięki kształtowi wiązki, jak i skróconemu czasowi badania dawka promieniowania jest wielokrotnie mniejsza niż tomografii tradycyjnej. Dla przykładu dawka w: tomografii wielorzędowej to : 400 – 1000 µSv a dawka w CBCT […]

Tomografia zębów CBCT. Cena. Zdjęcie tomograficzne zębów.

Tomografia zębów w stomatologii jest najdokładniejszym i rozstrzygającym badaniem RTG. Do tego tomografia zębów CBCT jest najmniej obciążającym badaniem 3D. Na zdjęciach w metodzie CBCT jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. Jak widać poniżej otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie […]

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych. Kiedy powinniśmy je wykonać?

Coraz częściej do oceny zmian zwyrodnieniowych służy nam zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych. Rozwój cywilizacji, pośpiech stres, odbijają się niekorzystnie na układzie mięśniowym, nerwowym, kostnym, zębach i przyzębiu oraz stawach skroniowo-żuchwowych. Przeciążenia zwarciowo-zgryzowe, parafunkcje i bruksizm powodują zmianę mechaniki i przeciążenie tkanek, oraz trzaski i ból w stawach ssż. Aby to zdiagnozować potrzebujemy właśnie zdjęć tej okolicy. […]

Prześwietlenie zębów. Dawka promieniowania. Rtg zęba czy jest szkodliwe ?

Rtg zębów u dzieci. Czy rtg jest szkodliwe dla dzieci? Prześwietlenie zębów – czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe dla nas i dla naszych dzieci.To ważne pytanie. Wszyscy jesteśmy pacjentami i dzieci i dorośli w takim czy innym gabinecie. Zakładam, że mamy zaufanie do swojego lekarza. Tym niemniej patrząc na stosowaną terapię w duszy zastanawiamy […]

Rtg zęba w ciąży. Prześwietlenie zęba w ciąży

Rentgen zęba w ciąży. Skutki i zagrożenia Rtg zęba w ciąży. Tak można zdjęcia zęba wykonywać. Ale…. ! Kobieta i jej nienarodzone dziecko w okresie ciąży podlegają szczególnej opiece. Prześwietlenia zęba w ciąży na potrzeby stomatologii wykonuje się w konkretnie uzasadnionych klinicznie przypadkach, dbając o ochronę płodu. Szczególnie ważny dla płodu jest pierwszy trymestr i […]