Chirurgiczne usuwanie ósemek. Usunięcie ósemki cena. Brzesko Bochnia

Jak wygląda chirurgiczne usuwanie ósemek? Usunięcie ósemki cena.

Każda ekstrakcja zęba jest zabiegiem chirurgicznym. Jednak usunięcie zęba mądrości nastręcza szczególnych trudności. Jest ono również mocno obciążające dla pacjenta, który odwiedził gabinet chirurga stomatologicznego. Dlatego, jeśli jest to możliwe należy się wcześniej do takiego zabiegu przygotować. Oczywiście są sytuacje nagłe, które zmuszają nas do natychmiastowej interwencji, tym niemniej pewne określone wymagania muszą być spełnione. Na czym polega chirurgiczne usuwanie ósemek i co warto wiedzieć przed zabiegiem?

Przygotowanie przed usunięciem zęba

 • Przy chorobach ogólnoustrojowych konsultujemy z lekarzem prowadzącym planowany zabieg usunięcia zęba. Dlatego jeśli jest to konieczne modyfikujemy czas i dawki zażywanych leków

 • W schorzeniach ze zmniejszoną krzepliwością wykonujemy zlecone badanie morfologii krwi.

 • Na 2 godziny przed planowanym zabiegiem należy zjeść posiłek, nie wolno przychodzić na czczo, gdyż w wyniku stresu może dojść do omdlenia. Z tego powodu szczególny nacisk kładziemy na to u osób z hipoglikemią.

 • Należy przyjąć wszystkie wskazane leki zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

 • Nie przyjmujemy leków rozrzedzających krew

 • Szczotkujemy dokładnie zęby przed zabiegiem

 • Nie spożywamy alkoholu – wszyscy zainteresowani 🙂

Dlaczego usuwamy zęby mądrości ?
 • Przed zabiegiem podajemy wszystkie informacje o stanie zdrowia

 • Zgłaszamy rozpoczęcie miesiączki

 • I co niesłychanie ważne wykonujemy dokładną diagnostykę radiologiczną

Chirurgiczne usuwanie ósemek a znieczulenie

Mamy kilka możliwości znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia zęba mądrości. Podawane znieczulenie przy chirurgicznym usuwaniu ósemek zależy od umiejscowienia zęba. Najczęściej podajemy znieczulenie miejscowe przewodowe. Dodatkowo znieczulamy nasiękowo okoliczne tkanki. Znieczulamy gałązki nerwu zębodołowego górnego i pień dolnego. Ponadto nerw podniebienny, policzkowy i językowy.  Leki, które stosujemy do znieczulenia ósemek, to najczęściej Artycaina albo Mepiwacaina, rzadziej Lignocaina z dodatkami środków obkurczających naczynia.

W przypadku głęboko położonych w kości zębów ósmych, rozważamy zastosowanie znieczulenia ogólnego. Pozwala ono przeprowadzić zabiegi w sytuacjach, kiedy znieczulenie miejscowe w trakcie zabiegu może nie być w pełni skuteczne. Więcej informacji znajdziecie w naszym artykule:

Znieczulenie w gabinecie stomatologicznym

Chirurgiczne usuwanie ósemek - jak wygląda zabieg?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda chirurgiczne usuwanie ósemek? Schemat postępowania jest następujący:

 • Wywiad
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
 • Znieczulenie miejscowe lub przewodowe
 • Nacięcie i odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego
 • Utworzenie dostępu przez usunięcie fragmentu kości
 • Rozseparowanie zęba (podział zęba na fragmenty)
 • usunięcie zęba
 • kontrola zębodołu
 • zbliżenie brzegów rany i zaszycie zębodołu

Standardowo założone szwy usuwa się po 10-14 dniach od zabiegu. Są sytuacje, gdy nie możemy zęba ósmego usuwać w warunkach ambulatoryjnych i znieczuleniu miejscowym. Dlatego też w takich przypadkach kierujemy pacjenta do leczenia w znieczuleniu ogólnym. Wielu pacjentów zastanawia się, czy usuwanie zębów mądrości wiąże się z jakimiś nieprzyjemnymi dolegliwościami?

Chirurgiczne usuwanie ósemek a dolegliwości po zabiegu

Chirurgicznego usunięcie ósemki nie jest łatwym do przeprowadzenia zabiegiem. Z tego powodu nie jest też przyjemny dla pacjenta i wiąże się z dolegliwościami po zabiegowymi. Pacjent musi się liczyć z tym, że okolica usuniętego zęba będzie mocno przekrwiona i obrzęknięta. W związku z tym, po ustąpieniu znieczulenia pojawiają się silne dolegliwości bólowe, oraz kłopoty z rozwieraniem ust. Zmniejszone rozwarcie dotyczy szczególnie zabiegów z usunięciem dolnego zęba mądrości. Najczęściej przez lekarza w formie osłony przepisywany jest antybiotyk i leki przeciwbólowe. Ponadto pacjent obowiązany jest wykonywać zimne okłady okolicy usuniętego zęba i stosować się do zaleceń lekarskich, które otrzymuje na zakończenie wizyty. Szczegółowe informacje, co robić po zabiegu chirurgicznego usunięcia ósemki znajdziecie  w naszym artykule:

Zalecenia po usunięciu zęba. Co robić po usunięciu zęba.

Jakie są powikłania po chirurgicznym usunięciu ósemki?

Każdy dobry stomatolog zgodzi się z tezą, że usunięcie ósemki, tzw. zęba mądrości, jest zabiegiem trudnym. Zakres preparacji również bywa duży. Dochodzi do przerwania ciągłości tkanek miękkich. Mamy sporą preparację i uszkodzenie tkanki kostnej oraz naczyń kostnych. To wszystko powoduje, że po zabiegu pojawia się często silny ból, szczękościsk, a przede wszystkim obrzęk okolicy usuwanego zęba. Konieczne jest przyjmowanie przez pacjenta środków przeciwbólowych i antybiotyku. Ponadto niezbędny jest również zimny okład na skórę twarzy w okolicy zabiegu. Jakich nieprzyjemnych dolegliwości po usunięciu ósemek możemy się spodziewać?

Zęby ósme są najdalej w kierunku gardła ustawionymi zębami. Obecnie coraz częściej obserwujemy wrodzony brak zawiązków tych zębów. Ma to związek z zachodzącym w naszym gatunku procesem redukcji uzębienia. Jednak tam gdzie one już występują mogą powodować szereg niedogodności i powikłań. Dlatego też w takich właśnie wypadkach kierujemy pacjentów do chirurga stomatologicznego celem usunięcia zębów. 

W konsekwencji ósemki zaliczyć należy do grupy najtrudniejszych do usunięcia zębów. Szczególnie zęby dolne mogą sprawiać kłopoty dając powikłania po usunięciu zęba mądrości. Trudność w ich usunięciu sprawiają kształt i zmienność anatomiczna zębów mądrości, struktura i grubość otaczającej ich kości, oraz obecność i przebieg w ich pobliżu bardzo wrażliwych struktur anatomicznych.

Czynniki wpływające na zabieg usunięcia zęba ósmego

 • Kształt zębów ósmych bardzo odbiega od formy innych trzonowców. W związku z tym, że położone są w kącie żuchwy i w okolicy guza szczękowego, brak miejsca i forma otaczającej kości powodują znaczne nierzadko zakrzywienie korzeni. Dlatego często rozległość prowadzonego zabiegu jest znaczna. Możemy ocierać się o struktury bardzo wrażliwe

 • Zęby mądrości wykazują się dużą zmiennością liczby korzeni. Mogą ich mieć od jednego do nawet pięciu, sześciu. W konsekwencji wydłuża to nierzadko czas zabiegu i jego zasięg. Dodatkowo powoduje zwiększenie ilości podawanego znieczulenia. 

 • Kość otaczająca szczególnie zęby ósme dolne jest zbita i gruba, co bardzo utrudnia wyważenie zęba. Dodatkowo wydłuża czas zabiegu

 • Zęby ósme mogą nietypowo być położone w kości. Ich pozycja często bywa przechylona, zrotowana. Obserwujemy ich położenie wzdłuż i w poprzek kości. W konsekwencji taka zmienność utrudnia zabieg, powoduje wydłużenie czasu jego trwania. Ponadto zwiększa obszar zabiegu, co odzwierciedla się potem większym obrzękiem, bólem i nierzadko szczękościskiem.

 • W pobliżu znajdują się wrażliwe struktury anatomiczne: sploty naczyniowe i nerwowe, nerw zębodołowy dolny i odpowiednie naczynia. Dlatego ich przerwanie może powodować obrzęki danej okolicy, parestezje nerwu i uczucie znieczulenia nieraz sporego obszaru twarzoczaszki.

Chirurgiczne usuwanie ósemek na NFZ

Chirurgiczne usuwanie ósemek jest kontraktowane przez NFZ. Dlatego możecie zbiegi wykonać we wszystkich przychodniach wojewódzkich i oczywiście przyklinicznych. W Krakowie chirurgiczne usuwanie ósemek na NFZ wykonuje Poradnia Chirurgii Stomatologicznej UJ na ul. Montelupich 4. 
Niektóre większe przychodnie w miastach mają również podpisane kontrakty na zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Dlatego możemy tam się udać. Pamiętajmy, że na planowy zabieg dajemy skierowanie od swojego stomatologa. Należy również wcześniej umówić się na termin.

Chirurgiczne usuwanie ósemek cena

Jaka jest cena tego typu zabiegu? Koszt chirurgicznego usunięcia zęba ósmego waha się w zależności od stopnia trudności, rodzaju anestezji, a także przychodni stomatologicznej – wynosi od 500 do nawet 1500 zł. W naszych gabinetach dentystycznych w Bochni i Brzesku koszt ekstrakcji chirurgicznej to kwota około 600 zł. W ARTDENT oferujemy kompleksowe leczenie zębów na najwyższym poziomie. Zachęcamy serdecznie do kontaktu.

Podobne tematy: