Implanty palenie papierosów. Chirurgia wyrostka. Brzesko Bochnia

Implanty a palenie papierosów. Wpływ nikotyny na integrację implantu i gojenie po usunięciu zęba

Implanty a palenie papierosów. To jest temat rozmów z wieloma pacjentami i dylemat dla nich samych, bowiem te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Mieć zęby, czy kontynuować palenie? Nie możemy bowiem używać nikotyny jeśli decydujemy się na wszczepy. Dlatego, decyzja o wkręceniu implantów może być przełomem w naszej walce z nałogiem i zmotywować nas, by rzucić palenie papierosów. Podobnie, choć krócej powinniśmy powstrzymać się z paleniem po usunięciu zęba. Zabezpieczy nas to przed powstaniem suchego zębodołu.

Implanty czy palenie papierosów?

Od wielu lat jako klinicyści obserwujemy niekorzystny wpływ palenia tytoniu na gojenie kości w różnych dziedzinach medycyny. Między innymi w ortopedii, chirurgii urazowej czy chirurgii plastycznej. Problem zauważamy również w stomatologii. Nikotyna i ciała smoliste zwiększają ryzyko występowania chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz zaburzają gojenie ran poekstrakcyjnych. Nałóg nikotynowy nie zanikł i cały czas jest obecny w naszym społeczeństwie. Obserwujemy jednak stopniowe odchodzenie od papierosów. 

Implant zęba

Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne, socjologiczne i zdrowotne. Rośnie świadomość zdrowotna, pojawia się moda na niepalenie oraz moda na ładny uśmiech. Papierosy i zdrowe uzębienie wzajemnie się wykluczają, dlatego też pacjenci decydujący się na implanty zębowe bardzo często rezygnują całkowicie z nałogu.  

Implanty palenie papierosów. Chirurgia stomatologiczna

W chirurgii oraz implantologii wpływ palenia tytoniu na implanty jest ogromny. W implantoprotetyce, która jest dziedziną odtwórczą mamy do czynienia z procesami regeneracji, przebudowy kości i tkanek miękkich. Dostępne badania, wskazują na wpływ palenia papierosów w tym także e-papierosów na gorsze rokowanie w leczeniu implantologicznym. Nałóg palenia wpływa na wzrost częstości występowania zapalenia tkanek okołowszczepowych, przewlekłego zapalenia błony śluzowej i wzrost resorpcji kości wokół implantu. Po odsłonięciu wszczepów u palaczy obserwuje się większą skłonność do utraty kości, szczególnie w pierwszym roku w porównaniu do osób niepalących.

Implanty palenie papierosów. Chirurgia stomatologiczna. Brzesko Bochnia

Badacze amerykańscy wykazali korelację pomiędzy wzrostem niepowodzeń w leczeniu implantologicznym a ilością dostarczanego do organizmu tytoniu. W przeprowadzonych badaniach u palących 20-40 papierosów dziennie stwierdzono występowanie gorszej jakościowo kości.

W dymie papierosowym zidentyfikowano ponad 4000 potencjalnie toksycznych substancji, z których nikotyna wydaje się najgroźniejsza. Nikotyna upośledza wszystkie fazy gojenia i regeneracji kości.

Palenie papierosów i ich wpływ na gojenie po usunięciu zęba

U nałogowych palaczy obserwuje się zwiększoną akumulację płytki nazębnej, dużo częściej dochodzi do zapalenia dziąseł i suchego zębodołu. Obserwujemy u nich nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego, a przez to upośledzone gojenie po usunięciu zęba. Powodem jest to, że nikotyna osłabia układ immunologiczny. Mechanizm jest taki, że nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych i znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich. Taka sytuacja występująca non stop jest groźna, bowiem powoduje niedokrwienie, ogranicza ilość dostarczanych składników odżywczych, tlenu i komórek układu immunologicznego skierowanych przeciwko antygenom w płytce bakteryjnej. Zwiększa ryzyko utraty wszczepu. Spowalnia tempo podziałów komórkowych, a więc naturalną regenerację tkanek. Ma to znaczenie u osób po 40 roku życia, bowiem z wiekiem spada tempo procesów naprawczych tkanek co dodatkowo obniża jakość wgajania wszczepów.

W ranach chirurgicznych, pozabiegowych palenie papierosów zmienia mikroflorę prowadząc do wzrostu ilości bakterii beztlenowych tych najgroźniejszych dla naszych dziąseł. Powoduje również zwiększenie ich aktywności, co skutkuje zapaleniem tkanek.

Palenie papierosów wpływ na tkanki

Wpływ palenia tytoniu na osteointegrację wszczepów

Generalnie palenie tytoniu nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do wszczepienia implantów, ale obniża pomyślność rokowania całego procesu leczenia. Wpływa niekorzystnie na ich stan integracji implantów z kością i okres ich użytkowania. Powoduje wzrost częstości występowania zapalenia tkanek okołowszczepowych. Ponadto przyczynia się do powstania przewlekłego zapalenia błony śluzowej i wzrostu resorpcji kości wokół implantu. Skutkuje to następową utratą kości brzeżnej oraz rozluźnieniem połącznie kości z implantem. Efektem końcowym może być całkowita utrata przyczepu kostnego i usuniecie implantu.

Zalecamy naszym pacjentom, którzy podjęli się leczenia implantologicznego, by zrezygnowali z nałogu, bądź zauważalnie zmniejszyli ilość wypalanych papierosów. Życzymy wam powodzenia w walce z nałogiem i trzymamy kciuki. Zapraszamy do naszych przychodni ARTDENT w Brzesku i Bochni. Służymy zawsze pomocą.

Podobne tematy: