Przeciwwskazania implantacji. Kiedy nie wkręcamy implantów

Przeciwwskazania do implantów zębowych. Kiedy nie wkręcamy implantów zębowych

Przeciwwskazania implantacji zębów warunkują nasze planowanie i wykonanie samego zabiegu wszczepienia implantów. Dokładne ustalenie bieżącego stanu zdrowia pacjenta pozwala ocenić szanse powodzenia naszego leczenia, oraz uniknąć komplikacji w postaci odrzucenia przez organizm wszczepu zęba. 

Przeciwwskazania implantacji zębów

Generalnie wprowadzenie implantów w kość możemy wykonać praktycznie zawsze. Jest to kwestia odpowiedniego przygotowania, zaplanowania zabiegu. Problem polega jednak na tym, że przy niektórych stanach i schorzeniach integracja wszczepu zębowego z kością jest zaburzona, albo nie następuje wcale. Słowem procent powodzenia leczenia i utrzymania implantu drastycznie spada. Dlatego też mamy w medycynie bezwzględne i względne przeciwskazania implantacji zębów.

Bezwzględne przeciwwskazania implantacji zębów

Staramy się unikać i nie wykonujemy zabiegów u pacjentów u których zostały wykazane następujące stany i schorzenia:

CIĄŻA. Czemu nie wkręcamy implantów wciąży?

Ciąża jest okresem w życiu kobiety, kiedy staramy się chronić płód i matkę. Stąd wynikają przeciwwskazania implantacji w tym okresie. Dlatego też wtedy, nie wykonujemy diagnostyki rentgenowskiej, która jest podstawą do zaplanowania zabiegu. Zdjęcia rtg przeglądowe, jak i CBCT wykonujemy przed jak i po wykonaniu implantacji. Kolejny element leczenia implantologicznego to farmakoterapia. Pacjentka przyjmuje leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki. W okresie ciąży może mieć to niekorzystny wpływ na płód. Ponadto z czynników ogólnych, które w tym okresie zaburzają proces integracji implantu z kością wskazać należy wahania poziomu hormonów w organizmie kobiety. W konsekwencji w jamie ustnej obserwujemy zmiany wydzielania i konsystencji śliny, zaplenia dziąseł i przyzębia, które mogą wikłać proces integracji implantów.

PARODONTOZA. Paradontoza a implanty i przeciwwskazania implantacji

Paradontopatia w stadium nie leczonym jest przeciwskazaniem do wszczepienia implantu. Patogeny beztlenowe występujące w tym schorzeniu są niezwykle zjadliwe i trudne do leczenia farmakologicznego. Powodują one niszczenie tkanki łącznej przyczepów dziąsłowych i tkanki kostnej. Dlatego też, bakterie znajdujące się w patologicznych kieszonkach dziąsłowych i w zmianach zapalnych okolicy okołowierzchołkowej zębów sąsiednich mogą być przyczyną zapalenia okołowszczepowego. Efektem takiego nadkażenia jest braku integracji implantu zębowego z kością. Warunkiem wkręcenia implantów u osób z paradontopatią jest aktywne leczenie schorzenia, w tym likwidacja patologicznych kieszonek dziąsłowych i czynników powodujących paradontozę.   

NOWOTWORY. Choroba nowotworowa jako przeciwskazanie do implantów

Aktywna choroba nowotworowa jest przeciwskazaniem do wkręcania implantów zębowych. Leczenie implantologiczne wymaga bowiem dobrych warunków zdrowotnych. Ponadto nie możemy przez nasze zabiegi osłabić dodatkowo organizmu pacjenta. Powodem jest to, że bardzo często rozwój choroby wiąże się z wyczerpywaniem sił i wyniszczaniem ciała pacjenta. Organizm broni się i w walce z chorobą nowotworową rzuca wszystkie zasoby do podtrzymywania prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów życiowych. Dodatkowym obciążeniem dla integracji implantu i ciała pacjenta jest terapia prowadzona podczas leczenia choroby nowotworowej. Przeciwwskazania implantacji to także chemioterapia jak i radioterapia i leczenie chirurgiczne, które obniżają odporność ogólną. Ponadto, powodują obumieranie komórek, w tym komórek odpowiadających za odporność i mogą być pośrednią przyczyną zaplenia tkanek wokół implantu po jego wszczepieniu. 

NIEWYRÓWNANA CUKRZYCA. Czy wprowadzamy implanty w cukrzycy?

Na pewno nie leczona i niewyrównana cukrzyca jest przeciwskazaniem do wkręcania implantów zębowych. W takim stadium cukrzycy zachodzą znaczne i trwałe zmiany w naczyniach krwionośnych. Z tego powodu utlenienie tkanek i odżywianie, szczególnie przez mikronaczynia i naczynia włosowate jest mocno zaburzone. Niedobór insuliny produkowanej przez trzustkę sprawia, że odkładają się w ścianach kapilar nieprawidłowe glikoproteiny. Taki stan prowadzi do zmniejszenia zdolności transportu tlenu i produktów odżywczych do tkanek, oraz zatrzymanie w narządach dwutlenku węgla i szkodliwych metabolitów. Dla powodzenia leczenia implantologicznego ma to fatalne skutki. Po wszczepieniu implantu obserwujemy bowiem brak gojenia, nadkażenia bakteryjne i brak osteointegracji z kością wyrostka. Jeśli jednak pacjent podejmie leczenie cukrzycy i choroba zostanie opanowana i poziom hormonów wyrównany, wówczas jak najbardziej możemy zaplanować zabieg implantologiczny.

AIDS. Przeciwwskazania implantacji przy HIV

Nie wprowadzamy implantów zębowych u pacjentów z AIDS. Wirus HIV jest typem patogenu, który atakuje i uszkadza komórki komórki układu odpornościowego. Głównie niszczy limfocyty T, ale nie tylko. Choroba rozwija się stopniowo, powoduje osłabienie organizmu i doprowadza do zakażeń oportunistycznych. Na skutek braku odporności u pacjenta z HIV pojawiają się schorzenia, z którymi organizm zdrowego człowieka normalnie sobie radzi. Dodatkowo pojawiają się problemy z gojeniem. Gojenie przy takim stanie organizmu jest utrudnione, a tworzenie nowych tkanek i integracja z kością nie następuje. Nierzadko do tego dochodzą zakażenia i zmiany przyzębia o charakterze ropnym, gdzie flora bakteryjna beztlenowa bardzo silnie uszkadza dziąsła i kość wyrostka. Ponadto przeciwwskazania implantacji w warunkach infekcji HIV, to także ochrona personelu medycznego przed infekcją wirusem, który przenosi się przez krew i nadkażoną krwią ślinę pacjenta.

ZABURZENIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA. Czy u osób ze skazą krwotoczną możemy wkręcić implant zęba?

U osób u których występuje na stałe małopłytkowość, przedłużone czasy krwawienia i krzepnięcia nie wykonujemy zabiegów wszczepienia implantów. Implantacja śrub tytanowych to zabieg chirurgiczny polegający na ingerencji w tkanki miękkie i twarde twarzoczaszki. Krwawienie jest więc naturalną jego częścią. Po jego zakończeniu i zaopatrzeniu rany za pomocą szwów nie powinno ono występować. U osób z małopłytkowością, czy brakiem czynników krzepnięcia zaopatrzenie pacjenta w trakcie implantacji może być utrudnione. Większym problemem jednak jest czas po zabiegowy, kiedy to w tkankach formuje się krwiak. Jego obecność może całkowicie zniszczyć nasze starania odtworzenia tkanek, a pacjentowi przysporzy niepotrzebnych problemów i bólu. Warunkiem wszczepienia implantu przy zmniejszonej krzepliwości jest jej farmakologiczne wyrównanie. Musimy wcześniej zapewnić stabilne warunki krzepnięcia przed zabiegiem, jak i w okresie po zabiegowym.

PALENIE PAPIEROSÓW. Dlaczego nie wkręcamy implantów u palaczy papierosów?

Nikotyna i ciała smoliste uszkadzają przyzębie i utrudniają integrację implantu zęba z kością. Zalecamy pacjentom rezygnację z nałogu, bądź bardzo radykalne jego ograniczenie. Palenie papierosów wpływa na tkanki jamy ustnej w wieloraki sposób. Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym wpisie, do którego zapraszamy:

Implanty palenie papierosów. Chirurgia wyrostka

NARKOMANIA. Narkotyki a implanty zębowe

Leczenie implantologiczne i uzależnienie od narkotyków nie idą ze sobą w parze. Narkomania jest jednym z tych uzależnień, gdy nie wkręcamy uzupełnień w postaci implantów. W zależności od rodzaju narkotyku substancje w nich zawarte wpływają destrukcyjnie na stan jamy ustnej i jej elementów. W stanach zaawansowanych mamy całkowicie zniszczone zęby i przyzębie uzależnionego pacjenta. Zęby podlegają zaawansowanej próchnicy, a ich powierzchnie na skutek bruksizmu są poodłamywane i starte. Dodatkowo dziąsła i śluzówka bardzo często suche na skutek obniżonego wydzielania silny. W trakcie badania widzimy na nich zaczerwienienia i zmiany zapalnie. Dalej przyzębie z kieszonkami patologicznymi i sączącą się wydzieliną ropną. Cały ten obraz nie sprawia, że chcemy planować u pacjenta uzależnionego od narkotyków leczenie implantologiczne. 

ALKOHOLIZM. Wpływ alkoholu na implanty zębowe

Alkohol uszkadza tkanki i struktury odpowiedzialne za integrację wszczepów zębowych z kością wyrostka. Działa toksycznie na wszystkie struktury układu stomatognatycznego. Morfologicznie wywołuje zmiany w naczyniach w przyzębiu uszkadza naczynia krwionośne i końcówki włókien nerwowych co skutkuje zapaleniem przyczepów nabłonkowych i przyzębia. Szczegółowo opisaliśmy wpływ alkoholu na leczenie implantologiczne  w naszym artykule:

Implanty zębowe a używki

SHORZENIA PSYCHICZNE. Przeciwwskazania implantacji

U pacjentów ze schorzeniami psychicznymi bardzo często nie mamy przeciwwskazań miejscowych do wprowadzenia implantu. Ze względu na rodzaj schorzenia decydującą role odgrywają rolę czynniki ogólnomedyczne. Dodatkowo nie bez znaczenia jest technologia i etapowość leczenia implantoprotetycznego. Czynniki medyczne to głownie stan psychofizyczny pacjenta w momencie, gdy planujemy zabieg, oraz w kolejnych tygodniach, miesiącach i latach. Dlatego też, pytanie jakie sobie zadajemy, to na ile stabilny może być okres wyrównania choroby lekami. Jest to czas kiedy mamy dobry kontakt  z pacjentem i pacjent stosuje się do naszych zaleceń. Współpraca implantologa z pacjentem z chorobą psychiczną zależeć będzie od rodzaju choroby, podawanych leków oraz od ewentualnych remisji i zaostrzeń choroby.

Wkręcenie implantu u osoby z chorobą psychiczną. Po pierwsze, to technologia leczenia implantologicznego, która narzuca pewien reżim wizyt, postepowania zarówno na etapie diagnostyki, zabiegu, jak i gojenia. Dodatkowo, brak kontaktu i współpracy z pacjentem chorym psychicznie dyskwalifikuje leczenie implantologiczne, jako metodę uzupełnienia braków zębowych. Po drugie, duże znaczenie mają leki podawane chorym psychicznie. Wiele z nich posiada skutki uboczne, które utrudniają proces integracji implantu, albo powodują zmiany w przyzębiu. Ponadto utrzymanie wysokiej jakości higieny u pacjentów z chorobami psychicznymi jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Po trzecie, przeciwwskazania implantacji zębów śród pacjentów z chorobami psychicznymi są poważne i trzeba je indywidualnie u każdego pacjenta rozważyć.

CHOROBA PARKINSONA a przeciwskazanie implantacji

Istnieją poważne przeszkody dla wprowadzenia implantów zębowych u pacjentów z chorobą Parkinsona. Przyczyna schorzenia jest genetyczna. Powoduje zmiany w układzie wydzielniczym, a następowo degenerację układu nerwowego. Ogólnie u pacjenta występuje depresja, apatia, a także zaburzenia poznawcze. Kontakt z pacjentem jest utrudniony. Dodatkowo obserwujemy problemy w samej jamie ustnej. Słaba higiena jamy ustnej sprzyja rozwojowi próchnicy i schorzeń przyzębia. Ten stan pogarsza suchość w jamie ustnej i słabe wydzielanie śliny. Ponadto konsystencja śliny jest bardzo gęsta, co nie sprzyja samooczyszczaniu jamy ustnej. Obserwujemy bardzo szybką utratę zębów u pacjentów z chorobą Parkinsona. Dlatego też, próby wprowadzenia implantów w takich warunkach są przeważnie skazane są na niepowodzenie.

ZABURZENIE ODPORNOŚCI a planowanie implantów

Aby leczenie implantologiczne było skuteczne nasz organizm musi być w dobrej formie. Oczywiście okresowo zdążają się obniżenia odporności wywołane czynnikami zewnętrznymi, albo wewnętrznymi. Takie wahania nie wpływają ujemnie na stan wprowadzonych implantów zębowych. Zupełnie inna sytuacja występuje, gdy mamy do czynienia z długotrwałym obniżeniem odporności organizmu. Ma to miejsce w przypadku osób z pierwotnymi (np. braki przeciwciał IgA, IgG) lub wtórnymi niedoborami odporności. Te schorzenia stosunkowo rzadkie, praktycznie od urodzenia powodują ciężkie stany zapalne w obrębie całego organizmu. Dlatego też, stan taki z miejsca dyskwalifikuje leczenie implantologiczne. Podobnie problem występuje i dyskwalifikuje pacjentów z ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi. Ponadto odnotowujemy duże spadki oporności w chorobach nowotworowych, szczególnie tkanki krwiotwórczej, chorobach metabolicznych (np. cukrzyca, o której pisaliśmy wyżej) oraz chorobach na podłożu autoimmunoagresji (np. toczeń rumieniowaty).

ZBYT MŁODY WIEK. W jakim wieku wkręcamy implanty

Osoby nastoletnie nie powinny mieć wkręcanych implantów. Jest to związane z niezakończonym rozwojem kostnym. Zmiany jakie zachodzą u młodych ludzi w twarzoczaszce, wyrostku zębodołowym i ustawieniu zębów, niweczą często efekty leczenia implantoprotetycznego. Więcej informacji znajdziecie w naszym artykule: 

Implanty zębów a wiek pacjenta. Ile kosztuje proteza na implantach?

INNE przeciwskazania implantacji zębów

Do zabiegu mogą zostać niezakwalifikowani nałogowi palacze, osoby ze złą higieną jamy ustnej, zmianami zapalnymi błony śluzowej i urazami błony śluzowej jamy ustnej.

Przeciwwskazania względne implantacji zębów

W porozumieniu z prowadzącym lekarzem specjalistą możliwa jest implantacja u osób:

  • z cukrzycą,
  • po chemioterapii
  • radioterapii,
  • po leczeniu przeciwzakrzepowym

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do naszych przychodni ARTDENT w Brzesku i Bochni. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Doradzą, skonsultują i pomogą wybrać optymalny wariant leczenia.

Podobne tematy: