RTG zatok. Brzesko Bochnia

Rtg zatok podobnie jak zdjęcie panoramiczne czy  zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem przeglądowym. Wykonywane jest w projekcji 2D. Struktury obecne na zdjęciu są uwidocznione w jednej płaszczyźnie i częściowo na siebie na zdjęciu nachodzą. Może być wykonywane w projekcji przednio-tylnej lub w projekcji skośnej.
Najczęściej rtg zatok jest zlecane przez lekarzy laryngologów, chirurgów szczękowych, internistów , stomatologów.

Rtg zatok co pokazuje

Na zdjęciu widoczne:

  • na czerwono – zatoki czołowe
  • na żółto  – zatoki sitowe
  • na niebiesko – zatoki szczękowe

 

Zatoki jako takie są to puste przestrzenie w kościach twarzoczaszki, wypełnione powietrzem. Pokryte  są nabłonkiem. Prawidłowo wyglądające zatoki nie posiadają na zdjęciach przeglądowych żadnych struktur wypełniających ich światło. Wszystkie odstępstwa od normy mogą  świadczyć o toczących się w ich obrębie stanach zapalnych.

Stany zapalne zatok mogą mieć etiologię wirusową, bakteryjną, grzybiczą, alergiczną, związaną z zapyleniem środowiska pracy i paleniem tytoniu. Diagnozowane są i leczone przez laryngologów, internistów, stomatologów. Stany zapalne mogą mieć postać ostrą i przewlekłą.
Zdjęcie zatok jest szczególnie pomocne w przebiegu przewlekłym schorzenia. Pokazujące stan zatok, ewentualne zamknięcie światła zatoki przez wydzielinę śluzową, ropną, zapalenia zębopochodne, polipy, pozostawione korzenie zębów itd.

Zdjęcie zatok dawka

Zdjęcie zatok jest zdjęciem bezpiecznym . Dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia nie jest wysoka i wynosi
ok. 7 – 15 µSv. Oczywiście zależy ona od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy.
Dawka jest mniejsza w aparatach cyfrowych niż w analogowych. Aparaty cyfrowe cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Zdjęcie zatok cena

Rtg zatok kosztuje rożnie w zależności od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena. Cena jest wyższa za zdjęcia robione na aparatach cyfrowych. Zdjęcia analogowe są tańsze. Wiąże się to z dużo wyższą w jakością zdjęcia cyfrowego, ale też i wyższą ceną zakupu aparatu pantomograficznego. Nie jest to jednak regułą. Często decyduje prawo rynku i to ono wymusza ostateczne ceny. Cena rtg zatok waha się od 40-100 zł.
Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 60 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Pacjent otrzymuje od nas zdjęcie wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.
Nasi pacjenci nie płacą za diagnostykę radiologiczną.

Podobne tematy: