Tomografia zębów Brzesko Bochnia

Jak widać poniżej otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej, do tego model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki wraz zębami.