Tomografia zębów CBCT. Cena. Zdjęcie tomograficzne zębów. Brzesko Bochnia

Tomografia zębów CBCT. Cena. Zdjęcie tomograficzne zębów.

Tomografia zębów w stomatologii jest najdokładniejszym i rozstrzygającym badaniem RTG. Do tego tomografia zębów CBCT jest najmniej obciążającym badaniem 3D. Na zdjęciach w metodzie CBCT jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. Jak widać poniżej otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej, do tego model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki wraz zębami.

Tomografia zębów CBCT

Tomografia zębów Brzesko Bochnia

Tomografia zębów  pozwala dokonać szczegółowej oceny ilości i jakości kości, stanu i położenia zębów (zagięcie, długość, liczba korzeni, pęknięcia, położenie ujść i wierzchołków kanałów) oraz określanie szczegółów anatomicznych zadanego obszaru.

Tomografia zębów Brzesko Bochnia
Tomografia zębów Brzesko Bochnia

Zdjęcie tomograficzne

Idealnie tomografia zębów CBCT sprawdza się podczas diagnozowania i leczenia endodontycznego. Na zdjęciach punktowych nie mamy możliwości oglądnąć struktur zęba i kości w projekcji przestrzennej. Obraz jest płaski, jednopłaszczyznowy. Dlatego też wiele informacji jest niewidocznych, przysłoniętych przez nakładające się na siebie elementy kostne, zębowe. Natomiast w 3D zaglądamy zachyłki międzykorzeniowe, oglądamy wewnętrzne powierzchnie korzeni, znajdujemy dodatkowe i boczne kanały, określamy przebieg i kierunek zakrzywienia korzenia zęba, lokalizujemy położenie i wielkość zmian zapalnych.

Tomografia zębów zastosowanie praktyczne

CBCT bardzo pomocne okazało się to badanie przy znajdowaniu ujść kanałów korzeniowych. Szczególną trudność w leczeniu sprawiają kanały bardzo cienkie i te, w których doszło do zamknięcia ujść solami wapnia (obliteracja). Obrazy pokazywane na przekrojach są w skali naturalnej 1:1. Dlatego na podstawie pomiarów na przekroju CT (komputerowym) możliwe jest dokładne określenie miejsca wejścia do zobliterowanego kanału korzeniowego. Widoczne poniżej.

 

Tomografia zębów CBCT pomogła zdiagnozować, a następnie odbarczyć celowaną punkcją śródkostną ostrą zmianę zapalną zlokalizowaną pod korzeniami zęba trzonowego dolnego. Bardzo silny ból w ciągu godziny praktycznie zniknął. Rozwiązaniem alternatywnym było usuniecie zęba, czego pacjent chciał absolutnie uniknąć.

Tomografia zębów zastosowanie Brzesko Bochnia

A oto inny przykład. Mamy do czynienia na zdjęciach 3D z sytuacją, kiedy podczas ekstrakcji zęba okazało się, że zmiany zapalne w okolicy wierzchołków korzeni zęba zniszczyły dno zatoki, powstała szeroka przetoka ustno-zatokowa, a fragment korzenia zęba pozostał w świetle zatoki. Pozostawienie pacjenta z taką sytuacją samemu sobie grozi zapaleniem zatoki i szpitalnym zabiegiem operacyjnym.

 

Badaniem tomograficznym określiliśmy bardzo dokładnie położenie korzenia zęba. Dzięki temu bez dodatkowego otwierania zatoki udało się ambulatoryjnie zniszczony korzeń zęba usunąć, a przetoka została szczelnie zaszyta.

Zdjęcie tomograficzne

Tomografia zęba w dziedzinach klinicznych

Zdjęcie tomograficzne cysta Brzesko Bochnia

Badanie CBCT implanty, chirurgia

W  chirurgii stomatologicznej  i  implantologii  CBCT szczęki i żuchwy pozwala na  precyzyjne przygotowanie do zabiegów. Otrzymujemy wizualizację cyst i patologicznych zmian około wierzchołkowych, miejsc dla implantów i samych wszczepów.

Dobrym przykładem jest diagnostyka cyst w okolicy przywierzchołkowej zębów. Na zdjęciu pacjenta  OPG zmiany nie były dobrze widoczne. Poniżej zdjęcia tomografii stożkowej, na których udało się zróżnicować torbiel rozwojową wywodzącą się z kanału nosowo-podniebiennego od torbieli zapalnej okołowierzchołkowej. W konsekwencji uchroniło to pacjenta od usunięcia jedynek górnych.

torbiel przewodu nosowo-podniebiennego
Zdjęcie tomograficzne CBCT szczęki górnej

Tomografia stożkowa CBCT pomaga w analizie implantologicznej. Na przykład w ocenie jakości kości oraz jej gęstości. Dlatego dobór rodzaju implantu, jego długości i szerokości jest przeprowadzany na podstawie zdjęcia CBCT. Tomografia szczęk pokazuje dogodne miejsce wprowadzenia, oraz pozwala ustalić kąt, pod którym implant zęba jest później wkręcany.

 

Tomografia zębów ortodoncja

ortodoncji badanie CBCT doskonale obrazuje wszystkie nie tylko kostne struktury anatomiczne. Tomografia zębów CBCT uwidacznia położenie i rozmieszczenia zębów oraz pomaga rozpoznawać i diagnozować zaburzenia w narządzie żucia.

 

W związku z tym, Jak w przypadku powyżej, właściwa ocena położenia zęba zatrzymanego dzięki badaniu CBCT, zarówno w bloku kostnym, jak i w stosunku do zębów sąsiednich umożliwia zaplanowanie założenia aktywnego wyciągu. Tomografia zębów CBCT pomaga przy stosowaniu mini implantów dla celów ortodontycznych, jak i właściwym prowadzeniu całego leczenia ortodontycznego.

Tomografia zęba endodoncja i stomatologia zachowawcza

stomatologii zachowawczej i endodoncji tomografia stożkowa ma jedno z najszerszych zastosowań. Doskonale uwidacznia wszystkie struktury zębowe i kostne. W związku z tym, mamy możliwość jako lekarze obejrzeć zęba w animacji komputerowej z każdej strony. Zaglądamy do jego wnętrza dzięki przekrojom warstwowym. Dzięki tomografii CBCT jesteśmy w stanie nie tylko wyobrazić sobie jak on w rzeczywistości wygląda, ale znaleźć wszystkie nieprawidłowości i zaburzenia zarówno w jego wnętrzu, jak i w tkankach okolicznych. Idąc dalej, na podstawie tomografii zęba diagnozujemy istniejące ubytki próchnicowe, nawisy wypełnień, zębiniaki w komorze i kanałach, zburzenia mineralizacji. Tomografia stożkowa CBCT pomaga ustalić ilość korzeni i rodzaj systemu kanałowego, jego przebieg , zakrzywienia, połączenia. Po za tym uwidacznia doskonale zmiany zapalne w okolicy wierzchołkowej korzeni zębów i zatoce szczękowej. Dlatego też, badanie CBCT wykorzystujemy do ich zlokalizowania oraz określenia rzeczywistej wielkości.     

Tomografia stożkowa CBCT protetyka

W protetyce stomatologicznej tomografia zęba, kości i okolicznych struktur pozwala stworzyć plan leczenia. Dzięki obrazowi CBCT realizujemy po kolei leczenie przygotowawcze, przedprotetyczne, a potem ustalamy właściwy plan leczenia protetycznego. Tomografia zębów daje odpowiedź na pytanie o jakość zębów, otaczającej ich kości i ozębnej. W efekcie lekarz może zaplanować w trakcie leczenia protetycznego ilość zębów filarowych, zasięg pracy, sposób rozmieszczenia podparć i elementów utrzymujących. Dodatkowo badanie CBCT podpowiada jaki rodzaj pracy protetycznej może być dla pacjenta najkorzystniejszy.

Tomografia zębów dawka

Zdjęcie tomograficzne CBCT jest zdjęciem warstwowym 3D o najmniejszym promieniowaniu. Dlatego tez dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia nie jest wysoka i wynosi ok. 5 -19 µSv czyli praktycznie tyle samo co zdjęcia panoramicznego. Oczywiście zależy ona od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy. Aparaty cyfrowe CBCT cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Zdjęcie tomograficzne cena. CBCT cena.

Cena tomografii zębów, cena CBCT kształtuje się rożnie w zależności od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Dlatego przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena badania CBCT. Nie jest to jednak regułą. Często decyduje prawo rynku i to ono wymusza ostateczne ceny za CBCT. Cena zdjęcia tomograficznego zębów waha się od 200-300 zł. Cena tomografii zębów w naszych przychodniach to 200 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Pacjent otrzymuje CT w formie cyfrowej wraz z programem do jego obróbki na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Zapraszamy serdecznie do naszych pracowni RTG ARTDENT w Brzesku i Bochni. Zapewniamy zdjęcia rtg najwyższej jakości zębów, szczęk , zatok. Ponadto, co uważamy za ważne, nasi pacjenci mają dostęp do natychmiastowej diagnostyki radiologicznej podczas leczenia w naszych gabinetach, w tym również tomografię CBCT :).  

Podobne tematy: