Tomografia zębów CBCT. Cena. Zdjęcie tomograficzne zębów. Brzesko Bochnia

Tomografia zębów

Tomografia zębów w stomatologii jest najdokładniejszym i rozstrzygającym badaniem RTG. Do tego tomografia CBCT jest najmniej obciążającym badaniem 3D. Na zdjęciach w metodzie CBCT jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. Jak widać poniżej otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej, do tego model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki wraz zębami.

Tomografia zębów Brzesko Bochnia

Tomografia zębów  pozwala dokonać szczegółowej oceny ilości i jakości kości, stanu i położenia zębów (zagięcie, długość, liczba korzeni, pęknięcia, położenie ujść i wierzchołków kanałów) oraz określanie szczegółów anatomicznych zadanego obszaru.

 

Zdjęcie tomograficzne

Idealnie tomografia CBCT sprawdza się podczas diagnozowanie i leczenia endodontycznego. Na zdjęciach punktowych nie mamy możliwości oglądnąć struktur zęba i kości w projekcji przestrzennej. Obraz jest płaski, jednopłaszczyznowy. Wiele informacji jest niewidocznych, przysłoniętych przez nakładające się na siebie elementy kostne, zębowe. Natomiast w 3D zaglądamy zachyłki międzykorzeniowe, oglądamy wewnętrzne powierzchnie korzeni, znajdujemy dodatkowe i boczne kanały, określamy przebieg i kierunek zakrzywienia korzenia zęba, lokalizujemy położenie i wielkość zmian zapalnych.

Tomografia zębów zastosowanie

Bardzo pomocne okazało się to badanie przy znajdowaniu ujść kanałów. Szczególną trudność w leczeniu sprawiają kanały bardzo cienkie i te, w których doszło do zamknięcia ujść solami wapnia (obliteracja). Obrazy pokazywane na przekrojach są w skali naturalnej 1:1. Dlatego na  podstawie pomiarów na przekroju CT (komputerowym) możliwe jest dokładne określenie miejsca wejścia do zobliterowanego kanału korzeniowego. Widoczne poniżej.

 

Tomografia zębów pomogła zdiagnozować, a następnie odbarczyć celowaną punkcją śródkostną ostrą zmianę zapalną zlokalizowaną pod korzeniami zęba trzonowego dolnego. Bardzo silny ból w ciągu godziny praktycznie zniknął. Rozwiązaniem alternatywnym było usuniecie zęba, czego pacjent chciał absolutnie uniknąć.

Tomografia zębów zastosowanie Brzesko Bochnia

A oto inny przykład. Mamy do czynienia na zdjęciach 3D z sytuacją, kiedy podczas ekstrakcji zęba okazało się, że zmiany zapalne w okolicy wierzchołków korzeni zęba zniszczyły dno zatoki, powstała szeroka przetoka ustno-zatokowa, a fragment korzenia zęba pozostał w świetle zatoki. Pozostawienie pacjenta z taką sytuacją samemu sobie grozi zapaleniem zatoki i szpitalnym zabiegiem operacyjnym.

 

Badaniem tomograficznym określiliśmy bardzo dokładnie położenie korzenia zęba. Dzięki temu bez dodatkowego otwierania zatoki udało się ambulatoryjnie zniszczony korzeń zęba usunąć a przetoka została szczelnie zaszyta.

Zdjęcie tomograficzne

Zdjęcie tomograficzne cysta Brzesko Bochnia

W  chirurgii stomatologicznej  i  implantologii  mamy precyzyjne przygotowanie do zabiegów, wizualizację cyst i patologicznych zmian około wierzchołkowych, miejsc dla implantów i samych wszczepów

Pomagają w analizie implantologicznej, ocenie, jakości kości oraz jej gęstości. Dobór rodzaju implantu, jego długość, szerokość również na tym etapie jest przeprowadzany. Pokazują miejsce wprowadzenia, oraz kąt, pod którym implant jest wkręcany.

 

ortodoncji doskonale obrazuje wszystkie nie tylko kostne struktury anatomiczne, ale również położenie i rozmieszczenia zębów oraz zaburzenia w narządzie żucia.

Jak w przypadku powyżej właściwa ocena położenia zęba zatrzymanego zarówno w bloku kostnym, jak i w stosunku do zębów sąsiednich umożliwia zaplanowanie założenia aktywnego wyciągu, jak i właściwego prowadzenia leczenia ortodontycznego.

 

Tomografia zębów dawka

Zdjęcie tomograficzne CBCT jest zdjęciem warstwowym 3D o najmniejszym promieniowaniu. Dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia nie jest wysoka i wynosi ok. 5 -19 µSv czyli praktycznie tyle samo co zdjęcia panoramicznego. Oczywiście zależy ona od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy.
Aparaty cyfrowe cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Zdjęcie tomograficzne cena

Tomografia zębów kosztuje rożnie w zależności od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena. Nie jest to jednak regułą. Często decyduje prawo rynku i to ono wymusza ostateczne ceny. Cena zdjęcia tomograficznego waha się od 150-250 zł
Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 150 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Pacjent otrzymuje CT w formie cyfrowej wraz z programem do jego obróbki na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.
Nasi pacjenci nie płacą za diagnostykę radiologiczną w tym również za tomografię CBCT