Wizyty kontrolne u ortodonty. Cena. Brzesko Bochnia

Wizyty kontrolne u ortodonty. Cena. Czas wizyt i częstość

Wizyty kontrolne w trakcie leczenia ortodontycznego

Wizyty kontrolne u ortodonty w trakcie leczenia ortodontycznego są częścią tego leczenia. Leczenie aparatami, niezależnie jaki mamy założony aparat, stały czy ruchomy, jest rozciągnięte w czasie. Jest to proces dynamiczny, który musi być okresowo sprawdzany i moderowany, tak by przebiegał w pożądanym przez lekarza i pacjenta kierunku. Ruch i zmiany są założone i pożądane w trakcie leczenia. Na wizycie kontrolnej lekarz może ocenić stan leczenia, jego stopień zaawansowania. Ocenia kondycję tkanek, zarówno zębów jak i przyzębia. Kontroluje stan i jakość aparatów. Informuje pacjenta co do możliwych zjawisk w trakcie dalszego leczenia. Ocenia poziom higieny zarówno w jamie ustnej, jak i aparatu ortodontycznego. Daje wskazania do stosowania odpowiednich metod higienizacyjnych. Ponieważ lekarz ortodonta bada pacjenta stosunkowo często, w razie potrzeby na wizycie może zlecić np : usuniecie złogów nazębnych, czy konsultację specjalistyczną.
Wizyta kontrolna u ortodonty ma na celu dalszą kontynuację leczenia po jego wnikliwej ocenie. Najczęściej wymienione zostają łuki ortodontyczne aparatów. Mogą być dodawane ligatury, wyciągi lub łańcuszki celem skorygowania kierunku sił działających na zęby pacjenta.

Co ile wizyty kontrolne u ortodonty

Wizyty kontrolne w trakcie leczenia ortodontycznego odbywają się nie częściej niż co 3 tygodnie. Czas pomiędzy wizytami jest uwarunkowany szybkością zmian zachodzących podczas leczenia  Najczęściej zalecany przedział czasowy, w którym powinny się odbywać wizyty kontrolne, to 4 do 6 tygodni. Czasem 8 tygodni.

Czas wizyty kontrolnej u ortodonty

Na to ile trwała będzie wizyta wpływa wiele czynników począwszy od rodzaju wady i wykonanego aparatu. W trakcie wizyty jak pisałem wyżej lekarz wykonuje szereg ocen,  w tym higieny pacjenta, ale też koryguje działanie aparatu jak np. wymiana łuku itd. Tak, więc czas wizyty może się wahać od kilku do kilkudziesięciu minut.

Cena wizyty kontrolnej u ortodonty

Cena wizyty kontrolnej w trakcie leczenia ortodontycznego waha się od 150-400 zł. Jest ona uzależniona od zabiegów dokonywanych podczas wizyty, ale też od lokalizacji gabinetu i jego marki.

Podobne tematy: