Chirurgia szczękowa. Wkręcenie implantu. Brzesko Bochnia

Zanim wprowadzimy implant zęba do kości, należy przeprowadzić szereg badań pacjenta i analiz w jamie ustnej. Ustalamy wskazania do implantacji. Przeprowadzamy z pacjentem wywiad i badanie kliniczne. Przed implantacją potrzebne są w wielu przypadkach badania laboratoryjne. Podstawowym badaniem jest diagnostyka radiologiczna, a w szczególności badanie tomograficzne CBCT. Ono decyduje o rodzaju i parametrach implantu zębowego.
Jest również wskazówką, czy nie należy wykonać przygotowania chirurgicznego wyrostka, np. augmentacji kości.
Dalsze badanie i planowanie może wykazać przed zabiegiem wkręcenia implantu, potrzebę przeprowadzenia leczenia ortodontycznego, leczenia protetycznego, czy periodontologicznego.

Wywiad przed implantacją zęba

Rozmowa z pacjentem na samym początku leczenia pozwala nam się zorientować w jego oczekiwaniach w stosunku do leczenia, jak i efektu końcowego. Z drugiej strony pacjent może otrzymać informacje, co jesteśmy w stanie osiągnąć i jakimi metodami, oraz szczegóły na temat leczenia.
Wywiad zdrowotny pozwala nam zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu. Więcej o przeciwskazaniach do zabiegu wkręcenia implantu znajdziecie w naszym artykule:

Przeciwwskazania implantacji. Kiedy nie wkręcamy implantów

Implantacja zęba - badanie kliniczne

Przeprowadzone w jamie ustnej pacjenta przez lekarza stomatologa. Ukazuje stan poszczególnych elementów układu stomatognatycznego. Pozwala zaplanować rodzaj i zakres zabiegu implantologicznego.

Implantacja zęba- badania laboratoryjne

Często, by poznać aktualny stan zdrowia pacjenta, potrzebne są badania ogólne krwi: morfologia krwi z rozmazem, OB, czas krwawienia i krzepnięcia, poziom glukozy. Dodatkowo zlecane są poziomy hormonów tarczycy TSH, T3, T4, przeciwciała HbS oraz wapń, sód i potas w surowicy.

Implant zęba diagnostyka radiologiczna

Na przygotowanie do wszczepienia implantów składa się diagnostyka radiologiczna przeglądowa (2D) i tomograficzna (3D). Zdjęcia przeglądowe punktowe czy zdjęcia panoramiczne dają ogólny pogląd na stan kości, zębów i przyzębia. Pozwalają wstępnie zaplanować zabiegi.
Naprawdę dokładne dane otrzymujemy z tomografii CBCT. Dzięki nim poznajemy wymiary i gęstość kości. Specjalne oprogramowanie pozwala na dobór rodzaju implantu, jego długości i szerokości. Podpowiada, gdzie i w jakim kierunku powinien być prowadzony.

implant projekt 6
implant projekt 2

Dzięki nawigacji w 3D projektuje się szablony implantologiczne, które w trakcie zabiegu zakładamy na wyrostki szczęk. Specjalne otwory prowadzą wiertła kostne w najtrudniejszych zabiegach klinicznych wszczepienia implantów.

Szablon implantologiczny
Szablon implantologiczny

Przygotowanie chirurgiczne przed wszczepieniem implantu

Są przypadki, że usuwamy zęba i jednoczasowo, w to samo miejsce wprowadzamy implant. Przeprowadzamy takie zabiegi w dobrych warunkach miejscowych i po wcześniejszej pełnej diagnostyce. Najczęściej jednak jama ustna wymaga sanacji i usunięcia zniszczonych zębów przed zabiegiem. Chirurdzy dokonują także korekty kształtu wyrostków, ich wysokości, pogłębienia przedsionka i zmiany przyczepów śluzówkowych.
Najwięcej jednak problemów sprawia brak dobrej jakości kości, w którą można by z powodzeniem wprowadzić wszczep. Takie miejsca znajdują się najczęściej w okolicy górnych trzonowców i przedtrzonowców. Obecność zatoki szczękowej i jej pneumatyzacja sprawia, że szybko po usunięciu tych zębów grubość kości w tym odcinku dramatycznie spada. Potrzebne są, więc zabiegi odtwórcze kości. Do nich zaliczmy augmentację kości  

Augmentacja kości – sterowana regeneracja kości

Jest to zabieg chirurgiczny przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym albo ogólnym. Polega na wprowadzeniu w miejsce ubytku kości przeszczepu kości własnej lub od dawcy. Najczęściej jest to własna kość pobrana z okolicy zatrzonowcowej. Równie często, a może nawet częściej stosuje się przeszczep allopplastyczny granulatem kościozastępczym.
Ubytek kostny odsłaniamy cieciem chirurgicznym i odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy.
Specjalnie przygotowane granulki w formie luźnej, albo w postaci konoidalnej ( RTR firmy Septodont) umieszczamy w septycznych warunkach w ubytku kostnym z domieszką krwi własnej. Czasem dodawane są czynniki wzrostu kości mające działanie osteoindukcyjne, znajdują się one w tkankach kości naturalnej(BMP), płytkach krwi (PDGF).   

Implant augmentacja kości
Implant augmentacja kości

Powierzchnię ubytku wraz z materiałem pokrywamy specjalną membraną, która stabilizuje wszczepiony materiał. Na koniec całość przykrywamy odwarstwionym na początku zabiegu płatem śluzówkowo-okostnowym i zakładamy szwy chirurgiczne.    

Leczenie ortodontyczne przed wkręceniem implantu

Zdarza się, że leczenie implantologiczne musi poprzedzić leczenie aparatem stałym. Brak miejsca na prawidłowe wstawienie implantu zęba jest spowodowany przesunięciem, bądź pochyleniem się zębów w łuku zębowym po utracie zęba. Korekta ortodontyczna jest w określonym czasie stworzyć prawidłowe warunki i miejsce do implantacji. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy lekarz ortodonta pracuje z pacjentem, u którego występuje hypodoncja.(brak zębów). Pacjent nie posiadał zawiązków własnych zębów i w wieku dorosłym wraz z implantlogiem, ortodonta odpowiednio przesuwa zęby w łuku i planuje uzupełnienie brakujących zębów implantami.

Implanty korekta aparatem ortodontycznym

Implanty leczenie wielospecjalistyczne

Podobnie inni specjaliści, protetycy, periodontolodzy, endodonci mogą konsultować i być potrzebni przed właściwym zabiegiem wprowadzenia implantów. Sukces leczenia zależy od właściwego przygotowania do zabiegu. Bardzo pomaga nam w tym nowoczesna diagnostyka radiologiczna.

Wkręcenie implantu zęba. Czas trwania zabiegu

Wkręcenie implantu. Czas trwania zabiegu. Zakładając, że wszystko podczas zabiegu przebiega zgodnie z planem, czas samego zabiegu waha się od 20-40 min. Wiele zależy od warunków miejscowych oraz sprawności operatora.  Mówimy tu o wszczepieniu jednego implantu zęba. Jeśli ich wprowadzanych więcej, co nierzadko ma miejsce, czas odpowiednio wówczas ulega wydłużeniu.
Samo wkręcenie implantu zęba jest zwieńczeniem całego procesu przygotowawczego, często wielomiesięcznego, by zabieg mógł mieć miejsce. Tak więc nie to 30 min samej preparacji składa się na wrzepienie implantu, ale wiele innych zabiegów i godzin spędzonych na fotelu stomatologicznym.