Implanty sukces leczenia. Implant zęba powikłania. Brzesko Bochnia

Wszczepy zębowe sukces leczenia i powikłania. Na całym świecie dokonuje się rocznie dziesiątki tysięcy udanych implantacji. Implanty i techniki ich wprowadzanie w kość są stosowane od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zostały od czasu pierwszych prób bardzo udoskonalone.

Wszczepy zębowe-implanty sukces leczenia

Jest to uznana technika uzupełniania braków zębowych na równi z odbudową leczeniem protetycznym.  Bardziej w stomatologi mówimy własne o implantoprotetyce, niż o samej implantologii, bowiem zwieńczeniem wgojenia się wszczepu jest osadzenie na nim pracy protetycznej. Efekt finalny takiego leczenia jest naprawdę doskonały.
Na sukces całego leczenia implantologicznego składa się wiele czynników. Wymienię niektóre z nich:

  • wiedza i fachowość lekarza implantologa
  • nowoczesne planowanie i diagnostyka kliniczna i radiologiczna
  • wybór systemu implantologicznego i technika prowadzenia zabiegu
  • warunki miejscowe kostne i dziąsłowe
  • stan ogólny zdrowotny pacjenta
  • obecne nałogi
  • reżim higieniczny
  • współpraca lekarz-pacjent

Na szczególne podkreślenie zasługuje diagnostyka ogólna i diagnostyka radiologiczna. Lekarz implantolog zleca badania ogólne np. : badania krwi , konsultacje specjalistyczne. Niesłychanie ważne jest szczegółowe badanie radiologiczne.

Wszczepy zębowe sukces leczenia. Implanty powikłania

Wykonujemy tu zdjęcie przeglądowe – zdjęcie panoramiczne, oraz najważniejszą – tomografię CBCT. To one decydują na etapie planowania o dopuszczeniu do zabiegu, rodzaju implantu, dokładności wprowadzenia wszczepu i powodzeniu całego leczenia.

Wszczepy zębowe-implanty zębowe powikłania

Odsetek odrzuceń sięga około 2-3 %. Związane jest zarówno z czynnikami ogólnoustrojowymi np.: choroby , zaburzenia hormonalne, zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Ważnym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na proces gojenia i integrację z kością implantów jest palenie tytoniu. Nie dyskwalifikuje ono zabiegu, ale znacząco pogarsza warunki miejscowe i regenerację tkanek.

U nałogowych palaczy obserwuje się zwiększoną akumulację płytki nazębnej, dużo częściej dochodzi do zapalenia dziąseł. Obserwujemy u nich nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego oraz upośledzone gojenie. Nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych, znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich. Taka sytuacja występująca non stop jest groźna, bowiem powoduje niedokrwienie, ogranicza ilość dostarczanych składników odżywczych, tlenu i komórek układu immunologicznego skierowanych przeciwko antygenom w płytce bakteryjnej. Zwiększa ryzyko utraty wszczepu. Nikotyna osłabia także układ immunologiczny. Spowalnia tempo podziałów komórkowych, a więc naturalną regenerację tkanek.

Wszczepy zębowe sukces leczenia. Implanty powikłania

Równie ważna jest odpowiednia higiena jamy ustnej. Implant zęba powikłania- na skutek braku albo złej jakości higieny może dojść w określonym czasie do zapalenia i uszkodzenia kości zintegrowanej z implantem i do utraty samego implantu.

Wszczepy zębowe wkręcane są w żywą tkankę i jako taki zabieg, jest zawsze obarczony pewnym ryzykiem. Ingerujemy w tkanki żywe, podajemy środki znieczulające. Dla każdego pacjenta jest to stres. W związku z tym znowu mamy tutaj zagrożenia typu miejscowego związane z prowadzeniem zabiegu, jak i ogólnoustrojowe związane ze stanem zdrowia pacjenta. Aby zminimalizować ryzyko powikłań przed kwalifikacją do wszczepienia implantów przeprowadza się szczegółowy wywiad z pacjentem i badanie lekarskie.

Jak w każdej dziedzinie życia zagrożenia istnieją ale, odpowiednie przygotowanie, diagnostyka planowanie pracy oraz fachowość prowadzącego leczenie zmniejsza ryzyko powstawania powikłań i niepowodzenia leczenia.

Podobne tematy: