Zdjęcie cefalometryczne zębów. Dawka promieniowania ? Ile kosztuje. Brzesko Bochnia

Zdjęcie cefalometryczne zębów. Cena. Dawka promieniowania

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie głowy i twarzoczaszki w projekcji bocznej. Dla ortodontów jest ono podstawowym badaniem potrzebnym do analizy przed planowanym leczeniem aparatem stałym

Zdjęcie cefalometryczne twarzoczaszki

Zdjęcie cefalometryczne inaczej zwane „zdjęciem cefalo”, jest zlecane przez ortodontów przy diagnostyce wad zgryzu i wad rozwojowych części twarzowej czaszki. Pomaga lekarzowi ocenić proporcje zębowo-wyrostkowe. Dodatkowo, dzięki analizie cefalometrycznej na podstawie zdjęcia uzyskujemy informacje na temat wzajemnych relacji pomiędzy podstawą czaszki, szczękami i zębami. Ponadto, analiza ta pozwala także lepiej zrozumieć przyczynę wady, a przede wszystkim zaplanować nasze postępowanie terapeutyczne. Na zdjęciu powyżej widzimy pomiary czaszki dokonywane dla potrzeb planowania i prowadzenia leczenia ortodontycznego.

Jak i gdzie można wykonać zdjęcie cefalometryczne?

Zdjęcia „cefalo” wykonują stomatologiczne pracownie rentgenowskie. Pracownia taka powinna posiadać pantomograficzny aparat rentgenowski ze specjalną przystawką cefalometryczną. Pacjent pozycjonowany jest na stojąco i bokiem w stosunku do głowicy urządzenia. Ważne jest to, aby zęby podczas projekcji stykały się swobodnie w spoczynkowej pozycji zwarciowej. Dlatego też, zawsze przed ekspozycją operator sprawdza ułożenie wzajemne zębów. Jak podczas każdego zdjęcia wymagane jest, aby pacjent się nie poruszył. Pomagają w tym specjalne pozycjonery dla głowy, które mocujemy w przewodach słuchowych pacjenta.

Skierowanie na zdjęcie cefalometryczne

Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego wymaga skierowania do pracowni radiologicznej. Odpowiedni dokument wystawia lekarz prowadzący leczenie ortodontyczne. Specjalista zleca badanie na etapie planowania i analizy wady zgryzu pod katem kierunku procesu leczenia. Zdjęcie cefalometryczne to jedno z dwóch zdjęć niezbędnych ortodoncie na początku procesu leczenia. Drugim, potrzebnym radiogramem jest zdjęcie panoramiczne (pantomograficzne).

Po co robimy zdjęcie cefalometryczne? Inne zastosowania

Wiemy już, że cefalo jest potrzebne do planowania leczenia ortodontom. Ponadto, zdjęcie cefalometryczne wykorzystujemy w badaniu procesu wzrostu części twarzowej czaszki oraz planowaniu i ocenie wyników leczenia nie tylko ortodontycznego, ale i chirurgicznego. Oprócz tego, umożliwia nam także ocenę wieku kostnego na podstawie obrazu kręgów szyjnych.  Widzimy je doskonale na zdjęciu cefalometrycznym właśnie w projekcji bocznej.

 

Zdjęcie cefalometryczne i dawka promieniowania

Dawka promieniowania jaką otrzymujemy przy zdjęciu cefalo jest bardzo mała. Wynosi 7 – 15 µSv. Możemy więc powiedzieć, że jest dawką bezpieczną. Dodatkowo, jeśli chodzi o dawkę promieniowania pracownie rentgenowskie zawsze monitorują jakość ekspozycji w tym i parametry dawki. Ważne jest dla nas także to, że lekarze zlecają zdjęcia rentgenowskie tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione medycznie. Ponadto ilość i dostępność wykonywanych zdjęć jest kontrolowana i ograniczana przez imienne skierowania medyczne, które trafiają do rejestrów placówek rentgenowskich. 
Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Ile kosztuje zdjęcie cefalometryczne?

Zdjęcie cefalometryczne kosztuje rożnie w zależności od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywane. Ponadto wymaga posiadania specjalnej przystawki cyfrowej. Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena. Wykonuje się go rzadziej niż zdjęcie panoramiczne. Cena zdjęcia cefalometrycznego waha się od 80-150 zł. Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 100 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Dodatkowo pacjent otrzymuje od nas zdjęcie wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna do obróbki i przechowywania. Dlatego też  lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.8

Serdecznie zapraszamy do naszych przychodni i pracowni rentgenowskich w Brzeski i w Bochni, gdzie możecie Państwo wykonać zdjęcia we wszystkich projekcjach potrzebnych do leczenia stomatologicznego.

Podobne tematy: