Zdjęcie cefalometryczne zębów. Dawka promieniowania ? Ile kosztuje. Brzesko Bochnia

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie zewnątrzustne w projekcji bocznej. Podstawowe zdjęcie do analizy przed planowanym leczeniem aparatem stałym. Zlecane w naszych pracowniach przez ortodontów przy diagnostyce wad zgryzu i wad rozwojowych części twarzowej czaszki.
Zdjęcie cefalometryczne jest wykorzystywane do oceny proporcji zębowo wyrostkowych.
Dzięki analizie cefalometrycznej na podstawie zdjęcia uzyskujemy informacje na temat wzajemnych relacji pomiędzy podstawą czaszki, szczękami i zębami. Analiza ta pozwala również lepiej zrozumieć przyczynę wady, a przede wszystkim zaplanować nasze postępowanie terapeutyczne. Na zdjęciu powyżej widoczne pomiary czaszki dokonywane dla potrzeb planowania i prowadzenia leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie cefalometryczne jest również pomocne w badaniu procesu wzrostu części twarzowej czaszki, planowaniu oraz ocenie wyników leczenia nie tylko ortodontycznego, ale i chirurgicznego. Dzięki niemu możliwa jest ocena wieku kostnego na podstawie obrazu kręgów szyjnych widocznych na zdjęciu cefalometrycznym właśnie w projekcji bocznej.

Zdjęcie cefalometryczne jest jednym z dwóch zdjęć zlecanych przez lekarza ortodontę na początku procesu leczenia. Drugim niezbędnym radiogramem jest zdjęcie panoramiczne (pantomograficzne).

 

Zdjęcie cefalometryczne dawka promieniowania

Dawka promieniowania przy zdjęciu cefalo jest bardzo mała. Wynosi 7 – 15 µSv.  Można więc powiedzieć, że jest dawką bezpieczną. Oczywiście jak przy każdym typie promieniowania tam gdzie możemy kontrolujemy ilość ekspozycji na promieniowanie.
Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Na wykonanie zdjęcia cefalometrycznego potrzebne jest skierowanie do pracowni radiologicznej od lekarza prowadzącego leczenie.

Zdjęcie cefalometryczne ile kosztuje

Zdjęcie cefalo kosztuje rożnie w zależności od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Wymaga posiadania specjalnej przystawki cyfrowej .Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena. Jest to rzadziej wykonywane zdjęcie niż panoramiczne. Cena zdjęcia cefalometrycznego waha się od 50-100 zł.
Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 60 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Pacjent otrzymuje od nas zdjęcie wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Nasi pacjenci nie płacą za diagnostykę radiologiczną.

Podobne tematy: