Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama. Brzesko Bochnia

Zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia nam struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dlatego też, dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia.

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

W czasach obecnych panorama zębów dla stomatologa jest jak RTG klatki piersiowej dla pulmonologa. Dlatego stosowane, jako zdjęcie panoramiczne przeglądowe, pozwala nam zredukować ilość wykonywanych zdjęć oraz dawkę promieniowania, którą musi otrzymać pacjent.

W konsekwencji, jedna panorama zębów zastępuje nam kilkanaście zdjęć punktowych, co zmniejsza dawkę promieniowania o około 80%.

Zdjęcie panoramiczne skierowanie

Zdjęcie panoramiczne zębów wymaga skierowania do pracowni RTG od lekarza prowadzącego leczenie. Nie możemy go wykonać na własne życzenie.

Pantomogram cena

Dla diagnostyki pantomogram (panorama) zębów ma podstawowe znaczenie. Dlatego, że uwidacznia struktury całej twarzoczaszki w  tym pozycje wszystkich zębów zarówno tych wyrzniętych jak i wyrzynających się i zatrzymanych jest doskonałym zdjęciem przeglądowym. Pokazuje nam także ich wzajemne relacje i usytuowanie. W miejscach gdzie powstała próchnica widzimy ubytki w zębach, oraz wypełnienia po jej leczeniu. Dzięki temu możemy ocenić także ich jakość i ewentualne nieszczelności. Ważne jest to, by dobrze zdiagnozować pacjenta przed leczeniem i wykonać pantomogram cena kilkudziesięciu złotych za dobrą diagnostykę jest do przyjęcia.

Zdjecie panoramiczne zastosowanie w diagnostyce

W endodoncji w okolicach okołowierzchołkowych na zdjęciu panoramicznym zębów możemy zobaczyć ewentualne zmiany zapalne, poszerzenia szpary ozębnej, torbiele zapalne. Obrazujemy w kości i obrębie zatok szczękowych dzięki zdjęciom pantomograficznym zmiany i wszelkie twory patologiczne łącznie ze zmianami nowotworowymi.

W chirurgii stomatologicznej zdjęcie panoramiczne zębów daje nam możliwość zaplanowania przebiegu zabiegu chirurgicznego. Fajne jest to, że pokazuje całe pole operacyjne, wszystkie struktury anatomiczne i pozwala ocenić skalę trudności zabiegu.

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

W ortodoncji zdjęcie panoramiczne zębów ma dla nas kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia, oraz w jego ocenie. Zdjęcie pantomograficzne zębów nierzadko wykonujemy kilkakrotnie na przestrzeni całego leczenia ortodontycznego.

W protetyce panorama zębów pokazuje nam stan i jakość zębów, które są planowane, jako filary dla koron protetycznychmostów protetycznych oraz protez osiadających i nieosiadających.

W periodontologii widzimy na zdjęciach zaniki kości i zmiany w przyzębiu. Możemy dzięki pantomografii diagnozować i różnicować schorzenia przyzębia, co przekłada się na wybór odpowiedniego modelu leczenia.

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

W stomatologii zachowawczej pantomogram zebów pomaga lekarzowi wykryć ubytki próchnicowe na powierzchniach niewidocznych podczas rutynowego badania, zwłaszcza w obrębie korzeni, uszkodzenia wypełnień a także zęby źle przeleczone kanałowo. U dzieci jesteśmy w stanie wcześnie diagnozować wady zgryzu, oraz oceniać stan rozwoju zębów.

W implantologii w nawiązaniu do panoramy zębów wyznaczmy ewentualne miejsca wprowadzenia wszczepu, oraz po zabiegu kontrolujemy proces jego integracji z kością.
U większości pacjentów przed leczeniem wskazane jest wykonanie zdjęcia panoramicznego zębów. Pozwala zaplanować leczenie, a potem pokazuje jego stan i postępy.

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

W laryngologii zdjęcie panoramiczne zębów pozwala zdiagnozować kamicę ślinianek. Daje nam wstępną ocenę obecności złogów, ich wielkości, liczby i umiejscowienia. Pozwala lekarzowi na zaplanowanie leczenia zachowawczego czy to chirurgicznego.

Zdjęcie panoramiczne dawka

Dla pacjenta zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem bezpiecznym. Dawka potrzebna do jego wykonania nie jest wysoka i wynosi ok. 10 – 20 µSv. Oczywiście zależy od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy.
Dawka jest mniejsza w aparatach cyfrowych niż w analogowych. Aparaty cyfrowe cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Pantomogram zębów cyfrowy i analogowy

Możemy w radiologii stomatologicznej mieć dwie formy obrazowania. Cyfrowe i analogowe. 

Zdjęcie panoramiczne zębów analogowe

Zdjęcie panoramiczne zębów wykonane analogowo jest tradycyjną formą diagnostyki obrazowej. Obecnie rzadko w stomatologii wykonywane. Promieniowanie rentgenowskie generowane przez głowicę aparatu przechodzi przez badany obszar i pada na kliszę, która znajduje się w specjalnej kasecie. Klisza po wyjęciu z pojemnika trafia do ciemni, gdzie podlega jak każde tradycyjne zdjęcie wywołaniu i utrwalaniu. W dalszej części klisza rentgenowska jest płukana i suszona. Cała obróbka trwa nawet kilkadziesiąt minut. 
Ocenę zdjęcia pantomograficznego zębów wykonuje lekarz. Porównując : jakość detali i struktur  anatomicznych uwidocznionych na zdjęciu analogowym, jest przeważnie dużo gorsza niż na zdjęciu cyfrowym. Dawka użyta do wykonania zdjęcia panoramicznego zębów jest wyższa niż wersji cyfrowej. Czas potrzebny do jego wykonania jest znacznie dłuższy.

Zdjęcie panoramiczne zębów cyfrowe

Jest to obecnie najczęściej wykonywane zdjęcie przeglądowe twarzoczaszki. Promieniowanie rentgenowskie przechwytywane jest przez specjalne sensory. Dzięki symulacji komputerowej obraz generowany jest na monitorze komputerowym. Jakość zdjęcia pantomograficznego można modyfikować, oraz poddawać go, dzięki oprogramowaniu komputerowemu rożnym obróbkom.
Zdjęcie panoramiczne zębów edytujemy na kila sposobów. Tradycyjnie drukujemy też na kliszach dzięki drukarkom termosublimacyjnym, albo zapisujemy zdjęcie w formie elektronicznej na nośniku pamięci. Najczęściej jest to płyta CD. Plik elektroniczny może mieć rozszerzenie w formie JPEG, czyli pospolity obraz cyfrowy, albo DICOM, który jest plikiem typowo medycznym. 
Podsumowując. Ocenę zdjęcia panoramicznego zębów dokonuje lekarz. W porównaniu do zdjęcia analogowego jest ono dużo bardziej czytelne i wyraziste. Wykonane przy mniejszej dawce promieniowania. Czas oczekiwania na zdjęcie pantomograficzne to kilka minut. Pacjent może otrzymać zdjęcie w wersji cyfrowej i na kliszy.

Jak często można robić pantomoram?

Przyjmujemy, że zdjęcie panoramiczne zębów dla potrzeb diagnostycznych jest ważne 6 miesięcy. Po tym czasie , jeśli jest taka kliniczna konieczność , powinniśmy zdjęcie pantomograficzne wykonać ponownie.

Zdjęcie panoramiczne zębów cena

Cena zdjęcia panoramicznego zębów zależy od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena panoramy. Zapłacimy więcej za zdjęcia robione na aparatach cyfrowych. Cena zdjęcia panoramicznego analogowego jest niższa. Wiąże się to z dużo wyższą w jakością zdjęcia cyfrowego, ale też i wyższą ceną zakupu aparatu pantomograficznego. Nie jest to jednak regułą. Często decyduje prawo rynku i to ono wymusza ostateczne ceny. Cena zdjęcia panoramicznego waha się od 40-100 zł.
Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 60 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Pacjent otrzymuje od nas zdjęcie pantomograficzne wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.
Nasi pacjenci nie płacą za diagnostykę radiologiczną.

Podobne tematy: