Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama. Brzesko Bochnia

Zdjęcie panoramiczne zębów. Cena. Pantomogram. Panorama

Zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia nam struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dlatego też, dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia.

Jak wygląda zdjęcie panoramiczne zębów?

pantomogram

Zdjęcie panoramiczne wykonywane jest najczęściej na kliszy medycznej o wymiarach 25×20 cm. Obraz zawarty na zdjęciu obejmuje tkanki twarzoczaszki. Najlepiej widoczne są struktury kostne. Słabiej wysycone mamy tkanki miękkie i wszelkiego typu zmiany zapalne i chorobowe. Ponadto na pantomogramie widzimy całą żuchwę, obie kości szczękowe, oraz znajdujące się w wyrostkach tych kości zęby. 

Powyżej w postaci pustych przestrzeni obrazują się zatoki szczękowe, a po środku miedzy nimi przewody nosowe. Po bokach zdjęcia widoczne są główki stawowe stawu skroniowo-żuchwowego, oraz struktury kręgosłupa szyjnego. Dodatkowo znajdujemy na zdjęciu panoramicznym także inne struktury anatomiczne jak np. kanały żuchwowe, otwory bródkowe.

Pantomogram jako zdjęcie przeglądowe

W czasach obecnych panorama zębów dla stomatologa jest jak RTG klatki piersiowej dla pulmonologa. Dla diagnostyki zdjęcie panoramiczne (panorama) zębów ma podstawowe znaczenie. Dlatego, że uwidacznia struktury całej twarzoczaszki w tym pozycje wszystkich zębów zarówno tych wyrzniętych, wyrzynających się jak i zatrzymanych. Jest doskonałym zdjęciem przeglądowym. Pokazuje nam także ich wzajemne relacje i usytuowanie. W miejscach gdzie powstała próchnica widzimy ubytki w zębach, oraz wypełnienia po jej leczeniu. Ponadto dzięki temu możemy ocenić także ich jakość i ewentualne nieszczelności. Ważne jest to, by wykonać pantomogram i dobrze zdiagnozować pacjenta przed leczeniem. Cena kilkudziesięciu złotych za dobrą diagnostykę jest do przyjęcia.

Zdjecie panoramiczne zastosowanie w diagnostyce

Zdjęcie panoramiczne znajduje zastosowanie jak element diagnostyczny w wielu działach stomatologii i medycyny.

panorama endodoncja

Panorama w endodoncji

W endodoncji szukamy zmian w okolicach zębów i ich korzeni. Na zdjęciu panoramicznym możemy zobaczyć struktury zmian zapalnych, torbiele zębopochodne, poszerzenia szpary ozębnowej. W rezultacie doskonale widoczne są dla nas przebiegi korzeni i obecnych w nich kanałów. Ponadto mamy podgląd na znajdujące się w zębie wypełnienia ubytków i dotychczasowe leczenie kanałowe. Dobrze kontrastują na zdjęciu wkłady koronowo-korzeniowe i koronowe. Po urazach mechanicznych jesteśmy w stanie dostrzec ewentualne złamania w obrębie korzeni zębów.

Zdjęcia panoramiczne dla chirurgów

W chirurgii stomatologicznej zdjęcie panoramiczne zębów daje nam możliwość zaplanowania etapów zabiegu chirurgicznego. Fajne jest w nim to, że pokazuje całe pole operacyjne, wszystkie struktury anatomiczne i pozwala ocenić skalę trudności zabiegu. Po urazach widzimy w strukturze kości szczeliny złamania, a po szynowaniu, ligatury zespalajcie. Dodatkowo, na pantomogramie uwidocznione są w obrębie kości i zatok szczękowych wszelkie twory patologiczne łącznie ze zmianami nowotworowymi.

panorama chirurgia
zdjęcie panoramiczne ortodoncja

Ortodontyczny pantomogram

W ortodoncji zdjęcie panoramiczne zębów ma dla nas kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia, oraz w jego ocenie. Daje nam informacje o stanie zębów i zawiązków zębowych, ich położeniu oraz ilości. Uwidacznia zęby zatrzymane i zęby mądrości. Ponadto pozwala ocenić okres, kiedy wdrażamy postępowanie lecznicze. Dodatkowo, jeśli planowana jest redukcja uzębienia uzyskujemy informacje, które zęby najkorzystniej jest usunąć. Zdjęcie pantomograficzne zębów nierzadko wykonujemy kilkakrotnie na przestrzeni całego leczenia ortodontycznego.

Zastosowanie rtg w protetyce stomatologicznej

W protetyce panorama zębów pokazuje nam stan i jakość zębów, które są planowane, jako filary dla koron protetycznychmostów protetycznych oraz protez osiadających i nieosiadających. Możemy na zdjęciu zobaczyć długość korzenia, ewentualne wypełnienie w kanałach, wzmocnienia w postaci wkładów koronowo-korzeniowych oraz ich przebieg. W okolicy wierzchołków korzeniowych szukamy zmian zapalnych i wszystkich nieprawidłowości, które wykluczały by zęby z leczenia protetycznego. Zdjęcie informuje nas także, o jakości przyzębia i stanie umocowania zęba w zębodole.

pantomogram protetyka
zdjęcie panoramiczne periodontologia

Zdjęcie panoramiczne w periodontologii

W periodontologii zdjęcia panoramiczne wykonujemy kilka razy w ciągu leczenia. Cały proces postępowania leczniczego jest bardzo często bardzo rozciągnięty w czasie. W okresie przygotowania pokazuje złogi nad i poddziąsłowe i pozwala lepiej je zlokalizować i usunąć. Ponadto obraz rtg dostarcza nam informacji o stanie kości i  jej zaniku jej zarówno poziomym, jak i pionowym wokół korzeni zębów. Możemy dzięki pantomografii różnicować schorzenia przyzębia, zaplanować leczenie, monitorować jego przebieg. Następnie po leczeniu dzięki niemu kontrolujemy stan kości i przyzębia .

Wykrywanie próchnicy na rtg panoramicznym

W stomatologii zachowawczej  pantomogram zębów pomaga lekarzowi wykryć ubytki próchnicowe na powierzchniach niewidocznych podczas rutynowego badania. Ma to szczególne znaczenie jeśli znajdują się one w obrębie korzeni. Dodatkowo jesteśmy w stanie zlokalizować uszkodzenia wypełnień, ich nieszczelności, a także wskazać zęby do leczenia kanałowego. U dzieci dzięki zdjęciom możemy  wcześnie diagnozować wady zgryzu, oraz oceniać stan rozwoju zębów.

panorama stomatologia zachowawcza
panorama implantologia

Implanty na zdjęciu panoramicznym

W implantologii  przed leczeniem zawsze wykonujemy zdjęcia panoramicznego zębów. Pozwalają zaplanować leczenie, a potem pokazują jego stan i postępy integracji implantu. W oparciu o pantomogram wyznaczmy ewentualne miejsca wprowadzenia wszczepu. Ponadto oceniamy struktury kostne, przyzębie i stan zębów pacjenta. Ma to zasadnicze znaczenie w zakwalifikowaniu pacjenta do implantacji. Potem, po zabiegu w odstępach kilkumiesięcznych kontrolujemy radiologicznie proces integracji implantu zęba z kością.

Zdjęcie panoramiczne w laryngologii

W laryngologii dla lekarza panorama pokazuje kila ważnych struktur. Zaznaczone są bardzo ładnie zatoki szczękowe, ich stan i zawartość. Centralnie widzimy przewody nosowe wraz z małżowinami. Po za tym zdjęcie panoramiczne zębów pozwala zdiagnozować kamicę ślinianek. Daje nam wstępną ocenę obecności złogów, ich wielkości, liczby i umiejscowienia. Dodatkowo lekarz może zaplanować dalsze leczenie zachowawcze czy też chirurgiczne.

zdjęcie panoramiczne laryngologia

Zdjęcie panoramiczne dawka

Zdjęcie panoramiczne jest obrazem przeglądowym, który zawiera wszystkie struktury twarzoczaszki. Dzięki tak szerokiemu podglądowi pozwala nam zredukować ilość wykonywanych zdjęć, a przez to dawkę promieniowania, którą musi otrzymać pacjent. Dawka potrzebna do jego wykonania nie jest wysoka i wynosi ok. 10 – 20 µSv. Dlatego też, dla pacjenta zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem bezpiecznym. Oczywiście zależy od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy. W konsekwencji, jedna panorama zębów zastępuje nam kilkanaście zdjęć punktowych, co zmniejsza dawkę promieniowania o około 80%. Ponadto dawka jest mniejsza w aparatach cyfrowych niż w analogowych. Trzeba wiedzieć że, aparaty cyfrowe cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe
Rtg zęba w ciąży

Pantomogram zębów cyfrowy i analogowy

Możemy w radiologii stomatologicznej mieć dwie formy obrazowania. Cyfrowe i analogowe. 

Zdjęcie panoramiczne zębów analogowe

Zdjęcie panoramiczne zębów wykonane analogowo jest tradycyjną formą diagnostyki obrazowej. Obecnie rzadko w stomatologii wykonywane. Promieniowanie rentgenowskie generowane przez głowicę aparatu przechodzi przez badany obszar i pada na kliszę, która znajduje się w specjalnej kasecie. Potem klisza po wyjęciu z pojemnika trafia do ciemni, gdzie podlega jak każde tradycyjne zdjęcie wywołaniu i utrwalaniu. W dalszej części klisza rentgenowska jest płukana i suszona. W rezultacie cała obróbka trwa nawet kilkadziesiąt minut. Ocenę zdjęcia pantomograficznego zębów wykonuje lekarz. Porównując: jakość detali i struktur  anatomicznych uwidocznionych na zdjęciu analogowym, jest przeważnie dużo gorsza niż na zdjęciu cyfrowym. Dawka użyta do wykonania zdjęcia panoramicznego zębów jest wyższa niż wersji cyfrowej. Dodatkowo czas potrzebny do jego wykonania jest znacznie dłuższy.

Zdjęcie panoramiczne zębów cyfrowe

Zdjęcie cyfrowe jest obecnie najczęściej wykonywanym zdjęciem przeglądowym twarzoczaszki. Promieniowanie rentgenowskie w tym typie obrazowania przechwytywane jest przez specjalne sensory. W rezultacie dzięki symulacji komputerowej otrzymujemy obraz generowany jest na monitorze komputerowym. Jakość zdjęcia pantomograficznego można modyfikować, oraz poddawać go, dzięki oprogramowaniu komputerowemu rożnym obróbkom. Zdjęcie panoramiczne zębów edytujemy na kila sposobów. Tradycyjnie drukujemy też na kliszach dzięki drukarkom termosublimacyjnym. Ponadto zapisujemy zdjęcie w formie elektronicznej na nośniku pamięci. Najczęściej jest to płyta CD. Plik elektroniczny może mieć rozszerzenie w formie JPEG, czyli pospolity obraz cyfrowy, albo DICOM, który jest plikiem typowo medycznym. Dodatkowo, w porównaniu do zdjęcia analogowego jest ono dużo bardziej czytelne i wyraziste. Wykonane przy mniejszej dawce promieniowania. Czas oczekiwania na zdjęcie pantomograficzne to kilka minut. Pacjent może otrzymać zdjęcie w wersji cyfrowej i na kliszy.

Jak często można robić pantomoram?

Przyjmujemy, że zdjęcie panoramiczne zębów dla potrzeb diagnostycznych jest ważne 6 miesięcy. Po tym czasie , jeśli jest taka kliniczna konieczność , powinniśmy zdjęcie pantomograficzne wykonać ponownie.

Skierowanie na zdjęcie panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne zębów wymaga skierowania do pracowni RTG od lekarza prowadzącego leczenie. Nie możemy go wykonać na własne życzenie. 

Zdjęcie panoramiczne zębów cena

Cena zdjęcia panoramicznego zębów zależy od miasta, w którym zlokalizowana jest pracownia, oraz od jakości aparatu, na którym jest wykonywana. Przeważnie jest tak, że im większe miasto, tym wyższa cena panoramy. W konsekwencji zapłacimy więcej za zdjęcia robione na aparatach cyfrowych. Cena zdjęcia panoramicznego analogowego jest niższa. Wiąże się to z dużo wyższą w jakością zdjęcia cyfrowego, ale też i wyższą ceną zakupu aparatu pantomograficznego. Nie jest to jednak regułą. Często decyduje prawo rynku i to ono wymusza ostateczne ceny. Cena zdjęcia panoramicznego waha się od 80-150 zł. Koszt zdjęcia w naszych przychodniach to 100 zł. dla pacjentów z zewnątrz. Co najważniejsze pacjent otrzymuje od nas zdjęcie pantomograficzne wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do naszych przychodni ARTDENT i pracowni RTG w Brzesku i Bochni. Wykonujemy najwyższej jakości zdjęcia przeglądowe, stawów, zatok, cefalometryczne oraz zdjęcia tomografii CBCT. Dodatkowo każde zdjęcie możecie Państwo na miejscu u nas skonsultować z naszym specjalistą.

Podobne tematy: