Zdjęcie rtg zęba u osoby nieletniej

Zdjęcie rtg zęba u osoby nieletniej

Osoby niepełnoletnie winny mieć monitorowane ekspozycje rentgenowskie. Rodzaj zdjęcia i dawka należy wpisać do książeczki dziecka.