Profilaktyka nowotworowa

Szanowni pacjenci

Wprowadziliśmy w naszych przychodniach system diagnostyki zmian zapalnych, zwyrodnieniowych i przednowotwrowych. Jest dostępny bezpłatnie dla naszych pacjentów. Pozwala przesiewowo zlokalizować i zdiagnozować zmiany w obrębie jamy ustnej mogące być podłożem dla nowotworów jamy ustnej.

Razem z fundacją „ Z uśmiechem przez życie” zapraszamy państwa na darmowe przeglądy pod kontem profilaktyki nowotworowej jamy ustnej do naszych przychodni w Brzesku i w Bochni.
Fundacja prowadzi kampanię na rzecz walki z rakiem jamy ustnej. Na jej stronach zasięgniecie informacji o tym bardzo ciężkim schorzeniu.