Tomografia zębów zastosowanie Brzesko Bochnia

Bardzo pomocne okazało się to badanie przy znajdowaniu ujść kanałów. Szczególną trudność w leczeniu sprawiają kanały bardzo cienkie i te, w których doszło do zamknięcia ujść solami wapnia (obliteracja). Obrazy pokazywane na przekrojach są w skali naturalnej 1:1. Dlatego na podstawie pomiarów na przekroju CT (komputerowym) możliwe jest dokładne określenie miejsca wejścia do zobliterowanego kanału korzeniowego.