Dentysta Brzesko. Stomatolog Brzesko. =ARTDENT= Przychodnia stomatologiczna

Co to jest badanie radiologiczne ?

Pracownia radiologiczna jest miejscem, gdzie wykonujemy to badanie. Wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie ( promieniowanie X ), do stworzenia obrazu tkanek, przez które ono przechodzi i rejestrujemy na kliszy, bądź elektronicznych rejestratorach. Tkanki, narządy, przez które przechodzi promieniowanie pochłaniają go w niejednakowym stopniu w zależności od swojej gęstości. Ta właśnie cecha pozwala później na różnicowanie i diagnostykę poszczególnych elementów układu stomatognatycznego.