Tomografia stożkowa CBCT ? Co to jest ?

Jest to odmiana tomografii konwencjonalnej stosowana w stomatologii. Wiązka promieniowania ma kształt stożka i oddziałuje na tkanki tylko podczas jednego obrotu źródła. Zarówno dzięki kształtowi wiązki, jak i skróconemu czasowi badania dawka promieniowania jest wielokrotnie mniejsza niż tomografii tradycyjnej.
Dla przykładu dawka w: tomografii wielorzędowej to : 400 – 1000 µSv a dawka w CBCT to 5 -19 µSv . Porównując je widzimy, że tomografia stożkowa CBCT wymaga dawki promieniowania od 50-80 razy mniejszej.
Ilość informacji dostarczona dzięki temu badaniu i ich, jakość sprawia, że bije ono o kilka klas konwencjonalną diagnostykę radiologiczną.