Chirurg szczękowy. Chirurgiczne usunięcie zęba. Cena. Brzesko Bochnia

Chirurg szczękowy. Chirurg stomatologiczny. Chirurgiczne usunięcie zęba. Cena

Chirurg szczękowy, chirurg stomatologiczny, to specjalności wiążące się z zabiegami w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. Najczęstszym wykonywanym zabiegiem w gabinetach stomatologicznych, jest usunięcie zęba lub też chirurgiczne usunięcie zęba. Polega ono na całkowitym zwichnięciu i fizycznym wyjęciu go z zębodołu. Nie ma jednak dwóch takich samych zabiegów. Dlatego też, operacja usunięcia zęba, będzie dla każdego z nas różnie przebiegać.

Chirurg szczękowy. Chirurg stomatologiczny

Mówi się w branży medycznej, że nie ma prostych zabiegów. Zawsze należy spodziewać się dodatkowych okoliczności i utrudnień w trakcie leczenia chirurgicznego. Tym niemniej, są zabiegi w obrębie jamy ustnej, które już na etapie planowania kwalifikujemy jako trudne. Te przypadki prowadzi chirurg szczękowy czy chirurg stomatologiczny. Dlatego też, to specjaliście powierzamy naszych pacjentów i zabiegi wykraczające poza ramy stomatologii ogólnej, wymagające odpowiedniego przygotowania i instrumentarium. Istnieje rozróżnienie miedzy specjalnościami:

Chirurg szczękowy Brzesko Bochnia

Chirurg szczękowy. Chirurg szczękowo-twarzowy

Właściwa nazwa specjalności to chirurg szczękowo-twarzowy. Jest to specjalista, który zajmuje się schorzeniami i obrażeniami całej twarzoczaszki. Zakres ten obejmuje kości szczęk, żuchwę, łuki jarzmowe, zatoki szczękowe i nosowe, jamę ustną i nosową, oczodoły, ślinianki oraz stawy skroniowo-żuchwowe. Przeważnie specjalistów z tej dziedziny stomatologii spotykamy na klinikach i w dużych szpitalach. Zajmują się oni obrażeniami i urazami często wielonarządowymi po urazach, wypadkach komunikacyjnych w rejonie twarzy i głowy. Ponadto prowadzą leczenie schorzeń nowotworowych, zapalnych, chorób na tle autoimmunoagresji i innych, jeśli dotyczą one właśnie twarzy i jamy ustnej. Wykonują zabiegi odtwórcze, rekonstrukcję i plastykę narządów twarzy po urazach i chorobach nowotworowych. Oczywiście wykonują także wszystkie typy zabiegów, które są w zakresie specjalności chirurga stomatologicznego. Dlatego też możemy powiedzieć, że jest to szeroka specjalność chirurgiczna z zakresu głowy i twarzy.   

Chirurg stomatologiczny

Chirurg stomatologiczny jest specjalistą, który zakres swojej działalności skupia głównie na jamie ustnej. Jego działaniom i leczeniu podlegają schorzenia zębów, wyrostków zębodołowych, języka, błony śluzowej jamy ustnej i warg. I tutaj przykładowo możemy wymienić takie wykonywane zabiegi jak, usuwanie zatrzymanych zębów, w tym mądrości, torbieli, zmian okołowierzchołkowych, korekty przyczepów wędzidełek, przerosty błony śluzowej i inne. Można powiedzieć, że jest to specjalizacja węższa niż chirurga szczękowo-twarzowego, ale na co dzień to właśnie ze specjalistami tej gałęzi stomatologii mamy do czynienia.  

Usunięcie zęba w gabinecie stomatologicznym

Chirurgiczne usunięcie zęba Brzesko Bochnia

Usunięcie zęba jest bardzo częstym zabiegiem wykonywanym w gabinetach stomatologicznych. Sam zabieg nierzadko stosunkowo krótki, wymaga jednak sporo precyzji i doświadczenia. Jest to determinowane sytuacją kliniczną, jak i warunkami anatomicznymi zęba i jego otoczenia. Ząb możemy podzielić na część koronową i korzeniową. 

Właśnie to ta część korzeniowa zanurzona w kości utrzymuje go na swojej pozycji. Co ważne, korzeń połączony jest z kością za pomocą mikro-więzadeł tzw. więzadeł ozębnej. W trakcie zabiegu ekstrakcji zęba dochodzi do zerwania trzymających go więzadeł i za pomocą ściśle określonych dla konkretnych zębów ruchów lekarz dentysta usuwa zęba. Usunięcia zęba dokonujemy za pomocą odpowiednich specjalistycznych narzędzi. Do tego, stosujemy podczas preparacji ruchy delikatne i wyważone. Chirurg stomatologiczny podczas zabiegu zawsze zwraca uwagę na jak najmniejsze uszkodzenie kości i tkanek okolicznych.

Chirurgiczne usunięcie zęba

Chirurgiczne usunięcie zęba stosujemy wtedy, gdy nie możliwa jest  prosta ekstrakcja. Odsłonięcie tkanek pozwala na całkowite i to pod kontrolą wzroku usunięcie uszkodzonego zęba. Niejednokrotnie zniszczona tkanka ulega złamaniu, lub należy ją dzielić i usuwać we fragmentach. Tym niemniej zawsze dążymy do całkowitego usunięcia wszystkich zmienionych zapalnie tkanek. Końcowym etapem jest inspekcja pustego zębodołu i wyłyżeczkowanie ewentualnej ziarniny. Dodatkowo, po zabiegu zbliżamy maksymalne brzegi rany, co pozwala łatwiej wygoić się zranionej tkance. Czasem konieczne jest założenie szwów, a w razie podejrzenia późniejszego krwawienia wkładki kolagenowej do zębodołu. Jałowymi tamponami gazowymi przykrywamy miejsce zabiegu po zakończonej ekstrakcji. Cały zabieg prowadzimy w znieczuleniu. W zależności od wskazań może to być znieczulenie nasiękowe, przewodowe bądź ogólne. Co ważne w trakcie zabiegu obowiązują nas procedury zachowania całkowitej aseptyczności pola operacyjnego.

Chirurgiczne usuwanie zęba - zalecenia

usunięcie zęba

Chirurg szczękowy usuwa zęby wtedy, gdy sytuacja naprawdę tego wymaga.  Każdy zabieg chirurgicznego usunięcia zęba poprzedzony jest analizą i ustaleniem planu dalszego leczenia. Dlaczego więc usuwamy zęby? Dlatego, że wyczerpały się możliwości zachowawcze, protetyczne, periodontologiczne czy endodontyczne ich leczenia. Usuwamy również ze wskazań ortodontycznych. 

Konsekwencją ekstrakcji zęba jest dalsze leczenie protetyczne , leczenie implantologiczne bądź leczenie ortodontyczne. Ocena wskazań i przeciwwskazań do ekstrakcji zęba należy do lekarza stomatologa. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do usunięcia jest zmiana nowotworowa w okolicy zęba.

Usunięcie zęba jest dopiero początkiem leczenia, a nie jego zakończeniem. Informacje o tym, co się dzieje po usunięciu zęba i jakie są skutki znajdziecie w naszych artykułach :

Brak zębów. Następstwa w obrębie twarzy i jamy ustnej

Usunięte zęby. Skutki braków zębowych dla organizmu 

Chirurgiczne usunięcie zęba - cena

Koszt chirurgicznego usunięcia zęba waha się w zależności od trudności zabiegu, rodzaju anestezji i przychodni i wynosi od 500 do 1500 zł. W naszych przychodniach koszt ekstrakcji chirurgicznej to kwota 400-600 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszych przychodni ARTDENT w Brzesku i Bochni. Polecamy naszych specjalistów i usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Służymy pomocą i radą we wszystkich problemach związanych z chirurgicznym usunięciem zęba. 

Podobne tematy: