Chirurg szczękowy. Chirurgiczne usunięcie zęba. Cena. Brzesko Bochnia

Chirurg szczękowy. Usunięcie zęba jest jego całkowitym zwichnięciem i fizycznym wyjęciem go z zębodołu. Każdy ząb  jest położony w kości jednej ze szczęk. Można powiedzieć, że jest nią „oblany” dookoła. Warunki usunięcia zęba, są dla każdego z nich różne.

Mówi się, że nie ma prostych zabiegów. Zawsze należy spodziewać się dodatkowych okoliczności i utrudnień. Tym niemniej są zabiegi w obrębie jamy ustnej, które już na etapie planowania kwalifikujemy jako trudne. Te przypadki prowadzi chirurg szczękowy czy chirurg stomatologiczny. Polecamy specjaliście zabiegi wykraczające poza ramy stomatologii ogólnej, wymagające odpowiedniego przygotowania i instrumentarium.

Chirurg szczękowy. Chirurgiczne usunięcie zęba. Cena

Chirurg szczękowy. Chirurgiczne usunięcie zęba. Cena

Ząb możemy podzielić na część koronową i korzeniową. Właśnie ta część korzeniowa zanurzona w kości utrzymuje go na swojej pozycji. Mocuje za pomocą mikro-więzadeł tzw. więzadeł ozębnej.
W trakcie zabiegu ekstrakcji zęba dochodzi do zerwania mocujących go więzadeł i za pomocą ściśle określonych dla konkretnych zębów ruchów lekarz dentysta usuwa zęba. Usunięcie zęba odbywa się za pomocą odpowiednich narzędzi. Stosuje się ruchy jak najbardziej delikatne i wyważone. Zwracamy uwagę na jak najmniejsze uszkodzenie kości i tkanek okolicznych.

Chirurgiczne usunięcie zęba

Z oczywistych przyczyn nie zawsze jest możliwa prosta ekstrakcja. Nie raz zniszczona tkanka zęba ulega złamaniu, lub należy ją dzielić i usuwać we fragmentach. Tym niemniej zawsze dąży się do całkowitego usunięcia tkanek zęba. Końcowym etapem jest inspekcja pustego zębodołu i wyłyżeczkowanie ewentualnej ziarniny.
Zbliżenie maksymalne brzegów rany pozwala łatwiej wygoić się zranionej tkance. Czasem konieczne jest założenie szwów, a w razie podejrzenia późniejszego krwawienia tamponu kolagenowego do zębodołu. Jałowe tampony gazowe przykrywają miejsce zabiegu po zakończonej ekstrakcji.
Cały zabieg prowadzony jest w znieczuleniu. W zależności od wskazań może to być znieczulenie nasiękowe, przewodowe bądź ogólne.
W trakcie zabiegu obowiązują procedury zachowania aseptyczności pola operacyjnego.

Ocena wskazań i przeciwwskazań do ekstrakcji zęba należy do lekarza stomatologa. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do usunięcia jest zmiana nowotworowa w okolicy zęba.

 

Dlaczego usuwamy zęby? Dlatego, że wyczerpały się możliwości zachowawcze, protetyczne, periodontologiczne czy endodontyczne ich leczenia. Usuwamy również ze wskazań ortodontycznych. Konsekwencją ekstrakcji zęba jest dalsze leczenie protetyczne , leczenie implantologiczne bądź leczenie ortodontyczne.

Usunięcie zęba jest dopiero początkiem leczenia, a nie jego zakończeniem. Informacje o tym, co się dzieje po usunięciu zęba i jakie są skutki znajdziecie w naszych artykułach :

Brak zębów. Następstwa w obrębie twarzy i jamy ustnej
Usunięte zęby. Skutki braków zębowych dla organizmu 

Chirurgiczne usunięcie zęba cena

Koszt chirurgicznego usunięcia zęba waha się w zależności od trudności zabiegu, rodzaju anestezji i przychodni i wynosi od 150 do 1000 zł. W naszych przychodniach koszt ekstrakcji chirurgicznej to kwota 150-300 zł.

Podobne tematy: