Niedrożne kanały korzeniowe. Leczenie endodontyczne. Brzesko Bochnia

Niedrożne kanały korzeniowe

Niedrożne kanały korzeniowe. Termin ten używany jest przez endodontów w tedy, gdy pojawia się problem z drożnością kanału korzeniowego. Narzędzia endodontyczne nie penetrują na całej długości kanału korzeniowego. Problem widoczny jest już wcześniej na zdjęciu radiologicznym, a potwierdzany w trakcie zabiegu leczenia kanałowego zęba. Zamknięcie światła kanału może być spowodowane obroną zęba przed czynnikami szkodliwymi, jak i przez ciała obce. Niedrożny kanał zainfekowany lub ze zmianami w okolicy okołowierzchołkowej może być przyczyną choroby odogniskowej i wskazaniem do ekstrakcji zęba.

Leczenie endodontyczne. Mikroskop

Istnieją metody endodontyczne udrażniania kanałów korzeniowych. Jest wiele technik opracowywania mechanicznego i chemicznego. Wszystkie jednak one sprowadzają się do cierpliwej, żmudnej preparacji mechanicznej udrażnianego kanału. Jest to leczenie etapowe. Każdy z etapów przedzielany jest intensywnym płukaniem systemu korzeniowego 5,25% podchlorynem sodowym. Związek ten w kombinacji z kwasem cytrynowym i alkoholem isopropylowym daje najlepsze efekty terapeutyczne. Dodatkowym aktywatorem dla płynów jest wzrost temperatury i zastosowanie ultradźwięków.
Niedrożne kanały nie jesteśmy w większości przypadków przeleczyć bez mikroskopu endodontycznego. Jest on podstawowym narzędziem pozwalającym pod kontrolą wzroku precyzyjnie opracować system korzeniowy. Doskonałe narzędzie, a w rękach wprawnego operatora pozwala niedrożne kanały odszukać, opracować i bardzo szczelnie wypełnić. Wyposażone w źródło światła i duże powiększenie bardzo szczegółowo są w stanie pokazać całą architekturę układu korzeniowego.
Dopełnieniem i istotnym elementem pokazującym kierunek przy leczeniu endodontycznym jest dokładna diagnostyka radiologiczna i tomograficzna CBCT

Podobne tematy: