Niedrożne kanały korzeniowe. Leczenie endodontyczne. Brzesko Bochnia

Niedrożne kanały korzeniowe. Trudne przypadki. Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Niedrożne kanały korzeniowe. Termin ten używany jest przez endodontów wtedy, gdy pojawia się problem z poszerzeniem i wypełnieniem kanałów korzeniowych. Dla nas jest to bardzo ważna informacja. Jeśli nie uda się prawidłowo przeprowadzić całego postepowania, grozi nam utrata leczonego zęba.

Miazga zęba i system kanałowy

Miazga zęba to szereg tkanek i struktur, które zapewniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie zęba. W jej skład wchodzą naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, tkanka mezenchymatyczna i różnego typu wyspecjalizowane komórki. Tworzą one wszystkie tkankę miękką zęba. Cała ta struktura położona jest centralnie w zębie, a wokół otaczają ją tkanki twarde (zębina, cement korzeniowy, szkliwo), które chronią delikatne struktury miazgi. Klinicyści podzielili miazgę zęba na dwie części. Koronową i korzeniową. Ta w koronie zęba jest zwarta i znajduje się w tak zwanej komorze. Miazga w korzeniach wypełnia ich kanały, które w zależności od rodzaju zęba posiadają  bardzo zróżnicowany kształt, szerokość, a także długość. 

Zakrzywione i niedrożne kanały korzeniowe

Leczenie kanałowe zębów w bardzo wielu przypadkach to dla stomatologa naprawdę duże wyzwanie. Musimy bowiem mieć świadomość, że tylko bardzo dokładne i szczelne wypełnienie miejsca po usuniętej miazdze gwarantuje utrzymanie zęba i brak ognisk zapalnych przez wiele lat. Trudności pojawiają się gdy, narzędzia endodontyczne nie penetrują całej długości kanału korzeniowego. Problem często widzimy już wcześniej na zdjęciu radiologicznym, a potwierdzany w trakcie zabiegu leczenia kanałowego zęba. Zamknięcie światła kanału, czy jego zwężenie, może być spowodowane obroną zęba przed czynnikami szkodliwymi. Czasem jatrogennie zostaje zamknięte przez ciała obce. Ponadto, w naturze nic nie jest proste. Dlatego też, typów systemów korzeniowych i wariacji kształtów jest naprawdę wiele. W wielu przypadkach kanały nie dość, że bardzo wąskie i zakrzywione, to jeszcze łączą się ze sobą na różnych głębokościach.

Niedrożne kanały korzeniowe i ich leczenie

Istnieją metody endodontyczne udrażniania kanałów korzeniowych. Jest wiele technik opracowywania mechanicznego i chemicznego. Wszystkie jednak one sprowadzają się do cierpliwej, żmudnej preparacji mechanicznej udrażnianego kanału. Jest to leczenie etapowe. Każdy z etapów przedzielany jest intensywnym płukaniem systemu korzeniowego 5,25% podchlorynem sodowym. Związek ten w kombinacji z kwasem cytrynowym i alkoholem izopropylowym daje najlepsze efekty terapeutyczne. Dodatkowym aktywatorem dla płynów jest wzrost temperatury i zastosowanie ultradźwięków. W trakcie całego procesu leczenia dokonujemy szeregu pomiarów długości kanałów, jak i kalibracji narzędzi. Ponadto pod ciągłą kontrolą mamy stan i jakość pracujących poszerzaczy zarówno ręcznych jak i maszynowych. Na koniec kondensujemy i wypełniamy szczelnie materiałem na ciepło system kanałowy. Jakość naszego leczenia potwierdzamy badaniem radiologicznym.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Niedrożne kanały nie jesteśmy w większości przypadków przeleczyć bez mikroskopu endodontycznego. Jest on podstawowym narzędziem pozwalającym pod kontrolą wzroku precyzyjnie opracować system korzeniowy. Doskonałe narzędzie, a w rękach wprawnego operatora pozwala niedrożne kanały odszukać, opracować i bardzo szczelnie wypełnić. Wyposażone w źródło światła i duże powiększenie bardzo szczegółowo pokazuje endodoncie całą architekturę układu korzeniowego. Dopełnieniem i istotnym elementem, którym posługujemy się na różnych etapach leczenia endodontycznego jest diagnostyka radiologiczna , w tym tomografia CBCT

Serdecznie zapraszamy do naszych przychodni ARTDENT w Brzesku i Bochni. zapewniamy specjalistyczne leczenie endodontyczne. Przede wszystkim w trudnych przypadkach postaramy się Państwu pomóc, albo co najmniej doradzić i ukierunkować proces leczenia. 

Podobne tematy: