Proteza zębowa. Proteza stała. Proteza ruchoma. Brzesko Bochnia

Proteza zębowa. Wiele osób, które utraciły zęby stoi przed dylematem, co zrobić, jak wybrać odpowiednie uzupełnienie protetyczne brakujących zębów. Często bywa tak, że nie jest to już nasza pierwsza proteza. Zmieniamy je ze względu na wiek, utratę zębów, brak satysfakcji z aktualnego uzupełnienia. Postaram się państwu doradzić co wybrać.

Proteza zębowa

Optymalnym rozwiązaniem jest zawsze leczenie wielospecjalistyczne, gdy podchodzimy do sprawy całościowo. Lekarz stomatolog prowadzący nakreśla plan leczenia. Pacjent go akceptuje. Zostaje wykonana pełna diagnostyka radiologiczna. W zależności od potrzeby endodonta leczy kanałowo i wzmacnia zęby. Chirurg stomatologiczny koryguje i usuwa zmienione zapalnie tkanki. Periodontolog monitoruje i leczy przyzębie. Ortodonta koryguje łuki zębowe i poprawia warunki zwarciowo-artykulacyjne, a implantolog wprowadza wszczepy w miejsce brakujących zębów. Nie wspomnę tu o wyleczeniu z próchnicy wszystkich zębów, które jest podstawowym warunkiem powodzenia całego leczenia.

Pojęcie protez zębowych jest dość szerokie. Rozumiemy pod nim odbudowę, czy wstawienie pojedynczego zęba z jednej strony, a drugiej skrajnie uzupełnienie braku wszystkich utraconych zębów. Pośrodku mamy całą kombinację braków zębowych i różne możliwości ich uzupełnienia.

Proteza zębowa. Proteza stała

Ukruszona, zniszczona korona zęba. W zależności od rodzaju ubytku może być odbudowana, na kilka sposobów. Najtańsze i najszybsza jest odbudowa zachowawcza w postaci wypełnienia kompozytowego. Nie zawsze jest ona jednak wskazana ze względów mechanicznych. W takich wypadkach możemy zastosować odbudowę protetyczną w postaci wkładów koronowych, lub koronowo-korzeniowych. W części wargowej możemy posłużyć się licówkami.

 

 

Przy znacznym zniszczeniu zęba możemy zaplanować koronę protetyczną. Chroni ona wówczas wszystkie powierzchnie zęba. Nierzadko wskazane jest szczególnie przy zębach leczonych endodontycznie wzmocnienie korony zęba dodatkowo wkładem koronowo-korzeniowym.

Zniszczone ukruszone sąsiadujące zęby. Podobnie jak w przypadku pojedynczego zęba, po odpowiednim wzmocnieniu korony klinicznej, przy prawidłowych kontaktach zwarciowo-artykulacyjnych możemy zaplanować solowe korony protetyczne na poszczególne leczone zęby. Gdy jednak warunki zwarciowe odbiegają od ideału, a tak jest bardzo często, możemy wykonać korony protetyczne zblokowane. Są one ze sobą połączone. Mechanicznie znacznie bardziej wzmacniają zęba niż pojedyncza korona. Można ten układ porównać do modelu z gałązkami. Jeśli próbujemy złamać jedną łatwo sobie poradzimy. Gdy chcemy zrobić to naraz z dwom lub trzema jest to znacznie trudniejsze. Podobnie jest z zębami. Gdy mamy do czynienia z bardzo słabymi mechanicznie zębami, do tego niekorzystnymi warunkami zwarciowymi i artykulacyjnymi niezbędne staje się ich wzajemne łączenie.

 

Usunięty ząb lub zęby i powstała luka w łuku zębowym. Zawsze, o ile jest to możliwe staramy się zaplanować uzupełnienie protetyczne stałe. To znaczy takie, które jest niewyciągane z jamy ustnej i zostało na stałe zacementowane. Mamy tutaj dwie możliwości. Most protetyczny i implant zębowy, bądź implanty, jeśli brakuje kilku zębów. Oczywiście implanty są tylko filarami i one docelowo też zostają pokryte koronami mostu protetycznego.

Znacznie rzadziej stosuje się mikroprotezy ruchome, czyli takie, które uzupełniają pojedyncze braki zębowe i ze względu na swoją konstrukcję są wyciągane z jamy ustnej przez pacjenta. Mają one bardzo mało zalet i sporo wad. Stosuje się je, jako uzupełnienia czasowe. Maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Proteza zębowa. Proteza ruchoma

W danej szczęce brakuje wielu zębów i braki są różnie rozmieszczone. Tutaj oprócz wspomnianych wyżej implantów i mostów protetycznych zastosowanie mają protezy częściowe. Protezy częściowe są uzupełnieniami ruchomymi. Protezy szkieletowe , bo o nich mowa one być zaprojektowane razem z mostami bądź koronami i dzięki specjalnym połączeniom funkcjonować jak jedno uzupełnienie. Bardzo dobre uzupełnienie zarówno solowe jak i łączone z pracami stałymi.

 

Funkcjonują w obiegu protezy częściowe akrylowe ze względu na niską cenę. My je traktujemy podobnie jak mikroprotezy, jako uzupełnienia czasowe lub przejściowe, gdy jesteśmy zmuszeni u pacjenta usunąć wszystkie zęby i uzyskać pełne bezzębie.

Całkowite bezzębie. Nie ma już ani jednego zęba. Podstawowym rozwiązaniem jest proteza akrylowa całkowita. Jest to uzupełnienie ruchome, wyciągane przez pacjenta z jamy ustnej.
Wydawać by się mogło, że na tym nasze możliwości się kończą, ale tak nie jest. Proteza może doskonale współpracować z implantami. Stabilizują one protezę, zapewniają, że nie spada.

 

Implanty. Jeśli jest ich wszczepionych odpowiednio dużo 5,6,7 szt. możemy zaplanować odbudowę stałą. Podobnie jak w przypadku braków pojedynczych zębów odbudowujemy łuk zębowy montując na implantach mosty protetyczne.

W skrócie opisałem podstawowe metody leczenia. Naturalnie stosuje się bardzo wiele ich modyfikacji, Podobnie jak i materiałów, których w trakcie leczenia używamy.