Uzupełnienie zębów. Co zrobić po usunięciu zęba

Jak uzupełnić braki w uzębieniu? Metody uzupełniania brakujących zębów. Cena

Uzupełnienie zębów po ich utracie jest konieczne. Nie tylko ze względu na estetykę, ale także na ich funkcje i wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Dlatego w sytuacji, gdy przydarza się nam utrata zęba, albo usuwamy go w sposób planowy, winniśmy się zastanowić nad sposobami uzupełnienia braku zębowego. 

Przyczyny braków zębowych. Uzupełnienie zębów

Uzupełnienie zębów na skutek utraty zęba po urazie, czy działaniu próchnicy wykonuje się bardzo często. W wielu przypadkach do zdarzenia dochodzi w sposób nagły i niespodziewany. Są jednak okoliczności, kiedy zęby usuwamy planowo. Najczęstszą przyczyną utraty zębów jest próchnica, a właściwie jej powikłania. Usunięcie zęba następuje w skutek: 

  • zniszczenia korony zęba,
  • zapalenia miazgi,
  • zgorzeli miazgi,
  • zapalenia tkanek okołowierzchołkowych

Utrata zębów znacznie rzadziej ma miejsce w skutek urazu. W rezultacie urazu mechanicznego wybicie zęba przytrafia się zarówno dzieciom (trampolina, rower, rolki), jak i dorosłym. Przy takim zdarzeniu losowym istnieje możliwość ponownego wprowadzenia zęba do zębodołu. Warunkiem jest jak najszybsze zgłoszenie się do gabinetu stomatologicznego i reponowanie zęba. Ważne jest to, by zaraz po urazie ząb był przechowywany i przenoszony w środowisku wilgotnym, nie może wyschnąć. To może być zwykła woda, sól fizjologiczna, czy nawet ślina pacjenta.

Paradontopatia, czyli choroba przyzębia, to kolejna przyczyna utraty zębów. W trakcie trwania choroby zęby tracą przyczep z kością, ulegają rozchwianiu, wypadają, bądź są usuwane. Szczególnym przypadkiem utraty zęba jest jego usunięcie na zlecenie lekarza ortodonty, kiedy to plan leczenia zakłada redukcję uzębienia.

Metody uzupełnienia zębów

Wiele osób zastanawia się, co zrobić po usunięciu zęba? Jakie kroki podjąć? Metody uzupełnienia braku zęba, czy też zębów, zależą od sytuacji klinicznej w jamie ustnej. Mamy kilka możliwości:

Czasowe uzupełnienie brakującego zęba

Uzupełnienie zębów kompozytem na włóknie (cena zabiegu)

Uzupełnienie braku zęba kompozytem na włóknie. Cena

Uzupełnienie kompozytem przy braku pojedynczego zęba, czasem dwóch zębów jest szybkim sposobem uzupełnienia łuku zębowego. Cała odbudowa oparta jest na włóknach szklanych lub plecionce z włókna szklanego, która przepojona jest kompozytem. Adhezyjnie zostają połączone włókna ze szkliwem zębów sąsiednich. Na nich to z kompozytu zostaje wymodelowany brakujący ząb. Praca do wykonania na jednej wizycie u stomatologa. Czas użytkowania do 6-ciu miesięcy. Cena 300- 600 zł.

Zastąpienie brakującego zęba miniprotezą (cena zabiegu)

W tej metodzie wykonujemy dla pacjenta małą protezę akrylową częściową na jednego zęba. Może ona posiadać elementy retencyjne w postaci metalowych klamer lub akrylowych pelot. Miniproteza uzupełnia brak zęba, ale posiada także element pokrywający częściowo podniebienie i wyrostek zębodołowy. Dlatego też w pierwszym okresie mogą pojawić się odleżyny i potrzebny jest czas na adaptację. Ponadto czas wykonania protezy to tylko jeden do kilku dni. Czas użytkowania do 6-ciu miesięcy. Cena 200- 400 zł

Proteza częściowa akrylowa. Wskazania do protezy. Brzesko Bochnia

Uzupełnienie zębów szyną Essix (cena zabiegu)

Uzupełnienie braku zębowego szyną Essix

Uzupełnienie zębów szyną essix ma postać wkładki wykonanej z termoplastycznego przeziernego materiału z dostawionym brakującym zębem. Szynę nakładamy na własne zęby ograniczające lukę. Ważne jest to, że szyna może uzupełniać brak 1-3 zębów. Cała nakładka obejmuje 8-10 zębów. Jest to uzupełnienie ruchome. Dlatego możemy swobodnie wyjmować go z ust. Czas wykonania szyny kilka dni. Czas użytkowania do 3-ech miesięcy. Cena 300- 500 zł

Uzupełnienie braku zębów mostem czasowym (cena zabiegu)

Uzupełnienie czasowe brakującego zęba mostem stosujemy wtedy, gdy pacjent zdecydował  się także na uzupełnienie stałe w postaci mostu protetycznego. Opracowujemy wtedy zęby filarowe i na nich na okres gojenia wyrostka zębodołowego osadzamy przygotowany jeszcze przed ekstrakcją zęba most czasowy. Most czasowy wykonujemy z polimeru. Nie możemy nim odbudowywać bardzo dużych braków zębowych. Dlatego też tą metodą możemy uzupełniać brak 1-3 zębów. Czas wykonania mostu to jeden do kilku dni. Czas użytkowania do 3-ech miesięcy. Cena 300- 500 zł

Uzupełnienie braku zębów mostem czasowym

Stałe uzupełnienie brakującego zęba.

Uzupełnienie zębów mostem protetycznym (cena zabiegu)

Uzupełnienie braku zębowego mostem stałym podobnie jak przy moście czasowym, osadzane jest na zębach filarowych. Opracowujemy filary szlifując zęby sąsiednie. Na nich zostanie osadzony na stałe most protetyczny. Uzupełnienie po utracie zęba, możliwe jest do wykonania po okresie gojenia dziąsła i wyrostka. Ponadto czas wykonania w laboratorium to kilka do kilkunastu dni. Ważne jest to, że czas użytkowania mostu to 10-30 lat. Cena w zależności od wielkości i rodzaju mostu może wynieść 3 tyś. do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Uzupełnienie implantem brakującego zęba. Cena

Zalety implantów. Brzesko Bochnia

Implant zębowy jest rodzajem śruby tytanowej wprowadzonej w kość w miejsce utraconego zęba. Nie ma tu, jak w przypadku mostu protetycznego konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Niekiedy jednak potrzebny jest dodatkowy zabieg augmentacji kości (odbudowy kości). 

Zaopatrzenie implantem możliwe jest przeważnie po około 10-12 tygodniach od momentu utraty zęba. Na implancie po okresie integracji z kością, czyli kolejnych 3 miesiącach, projektowana jest korona protetyczna. Całkowity czas leczenia to 5-7 miesięcy. Czas użytkowania do 10-30 lat. Cena w zależności od rodzaju zabiegu i implantokorony może wynieść 4000-7000 zł

Dostawienie zęba do protezy częściowej (cena zabiegu)

U osób, które użytkują protezy częściowe możliwe jest uzupełnienie zębów poprzez dostawienie dodatkowego zęba do protezy. Można to wykonać jednoczasowo. Protezę przed planowany usunięciem zęba przygotujemy wcześniej w pracowni, dostawiamy do niej zęba. Usuwamy zęba i zaopatrujemy od razu jamę ustną zmodyfikowaną protezą. 

Proteza akrylowa częściowa górna i dolna. Brzesko Bochnia

Można wykonać dwu czasowo, kiedy dostawienie zęba odbywa się po wygojeniu dziąsła. konieczne jest podścielenie protezy po okresie całkowitego wygojenia dziąsła, albo wykonanie nowej. Czas leczenia to 1-30 dni. Koszt leczenia to 100-150 zł.

Jak uzupełnić ubytek jednego zęba ?

Uzupełnienie jednego zęba determinuje sytuacja kliniczna, stan pacjenta, czynniki życiowe. Jeśli trzeba zrobić to zaraz po utracie zęba, to decydujemy się na uzupełnienie czasowe.
W przypadku gdy planujemy uzupełnić brak zęba ostatecznie grę wchodzą :

Uzupełnienie zębów mostami albo implantami daje bardzo dobre i trwałe wyniki lecznicze. Pacjenci użytkują je nawet kilkadziesiąt lat. Uzupełnienie ubytku jednego zęba jest bardzo dobrze akceptowane przez pacjentów. Nie czuje się pracy protetycznej jako czegoś sztucznego. Polecam nasze artykuły na ten temat.

Most porcelanowy. Na cyrkonie. Pełnoceramiczny. Cena. Trwałość

Implant zęba. Rodzaje implantów zębowych. Ile kosztuje implant zęba i jak wygląda zabieg?

Jak uzupełnić brak kilku zębów?

Jak uzupełnić duże braki w uzębieniu? W zależności od sytuacji klinicznej w jamie ustnej mamy kilka możliwości. Odtworzenie brakujących zębów może przybrać formę:

Brak dwóch zębów obok siebie

U pacjenta, który pragnie uzupełnić brak dwóch zębów obok siebie możemy polecić na stałe dwa rozwiązania.  Po pierwsze most protetyczny po drugie implanty. W odcinku przednim polecam most porcelanowy na cyrkonie, w odcinku bocznym może być również most porcelanowy na metalu. Ten sposób odbudowy jest szybki i trwały. Jesteśmy w stanie uzupełnić brak dwóch zębów praktycznie w ciągu jednego tygodnia.

Alternatywą dla mostów protetycznych są implanty zębowe. Ponadto jest to dla pacjenta wygodny i trwały sposób uzupełnienia braków zębowych. Jednak w tym przypadku mamy pewne ograniczenia. Pierwsze to znaczne rozłożenie leczenia w czasie. Dodatkowo cały proces odbudowy może trwać od kilku tygodni do nawet 6 miesięcy. Kolejne to ograniczenie estetyczne związane z estetyką i funkcją dziąsła brzeżnego pomiędzy dwoma implantami. Nie zawsze w tym miejscu jesteśmy w stanie odtworzyć jego naturalną formę. Dlatego wszczepiamy dwa implanty tuż obok siebie raczej w odcinkach bocznych, unikamy robienia tego w odcinku przednim, estetycznym. 

Uzupełnienie zębów tylnych

Brak tylnych zębów uzupełniamy w zależności od rozmieszczenia ubytków zębowych. Ponadto wybór metody leczenia determinują: warunki kliniczne, jakość kości i dziąseł, rozmieszczenie i ustawienie zębów własnych, potrzeby pacjenta, względy finansowe i estetyczne i inne. Jeśli brakuje tylnych zębów tylko po jednej stronie i mamy zęby po obu stronach luki (ograniczają lukę), możemy zastosować most protetyczny na własnych zębach , albo po wszczepieniu implantów na implantach. W sytuacji gdy brak jest „skrzydłowy” i nie posiadamy z tyłu z jednej strony zęba, wskazaniem są implanty zębowe i most protetyczny na nich.

Przy brakach obustronnych, skrzydłowych  mieszanych możemy zaplanować protezę szkieletową. Jej konstrukcja będzie zależała od sytuacji klinicznej i decyzji pacjenta. Do wyboru mamy protezę szkieletową z klamrami albo zatrzaskami, zasuwami, teleskopami. Ponadto zawsze możemy wykonać pracę złożoną z zastosowaniem implantów i mostów protetycznych.
Przy braku zębów w obu odcinkach bocznych projektujemy protezę ruchomą, albo implanty zębowe.

Wspominałem, że determinują nas warunki kliniczne. Otóż u góry w odcinku bocznym nad zębami znajdują się zatoki szczękowe. Bardzo często grubość kości jest bardzo mała. W takich warunkach nie możemy wszczepić  implantów zębowych. Podobnie jest na dole przy dużym zaniku wyrostka zębodołowego. Dlatego, jeśli planujemy implanty zębowe, wcześniej winniśmy wykonać augmentację kości, ewentualnie podniesienie dna zatoki. Są to dodatkowe zabiegi chirurgiczne, które wydłużają czas leczenia, podnoszą koszty, ale z drugiej strony dają szansę odbudowy łuków zębowych bez użycia protezy ruchomej.

Zależy Ci na kompletnym uzębieniu, chcesz uzupełnić braki, ale nie wiesz, jakie rozwiązanie wybrać? Zapraszamy serdecznie do odwiedzin naszego gabinetu stomatologicznego w Bochni lub Brzesku. Zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście do każdego pacjenta oraz troskliwą opiekę również osobom, które nie przepadają za wizytami u dentysty.

Podobne tematy: