Uzupełnienie zębów. Co zrobić po usunięciu zęba

Utrata zęba zdarza się bardzo często. W wielu przypadkach dzieje się to w sposób nagły i niespodziewany. Są jednak okoliczności, kiedy zęby usuwamy planowo. Najczęstszą przyczyną utraty zębów jest próchnica, a właściwie jej powikłania. Usunięcie zęba następuje w skutek: 

  • zniszczenia korony zęba,
  • zapalenia miazgi,
  • zgorzeli miazgi,
  • zapalenia tkanek okołowierzchołkowych

Utrata zęba znacznie rzadziej ma miejsce w skutek urazu. Uraz mechaniczny, wybicie zęba przytrafia się zarówno dzieciom (trampolina, rower, rolki), jak i dorosłym. Przy takim zdarzeniu losowym istnieje możliwość ponownego wprowadzenia zęba do zębodołu. Warunkiem jest jak najszybsze zgłoszenie się do gabinetu i reponowanie zęba. Ząb musi być przenoszony w środowisku wilgotnym, woda, ślina. Nie może wyschnąć.
Paradontopatia, czyli choroba przyzębia, to kolejna przyczyna utraty zębów. W trakcie trwania choroby zęby tracą przyczep z kością, ulegają rozchwianiu , wypadają , bądź są usuwane.
Szczególnym przypadkiem utraty zęba jest jego usunięcie na zlecenie lekarza ortodonty, kiedy to plan leczenia zakłada redukcję uzębienia.

Metody uzupełnienia zębów

Metody uzupełnienia braku zęba , czy też zębów,  zależą od sytuacji klinicznej w jamie ustnej. Mamy kilka możliwości:

Czasowe uzupełnienie brakującego zęba.

Uzupełnienie braku zęba kompozytem na włóknie. Cena

Uzupełnienie braku zęba kompozytem na włóknie. Cena

Jest to metoda stosowana przy braku pojedynczego zęba, czasem dwóch zębów. Cała odbudowa oparta jest na włóknach szklanych lub plecionce z włókna szklanego, która przepojona jest kompozytem. Adhezyjnie zostają połączone włókna ze szkliwem zębów sąsiednich. Na nich to z kompozytu zostaje wymodelowany brakujący ząb. Praca do wykonania na jednej wizycie. Czas użytkowania do 6-ciu miesięcy. Cena 300- 600 zł

Zastąpienie brakującego zęba miniprotezą. Cena

Wykonuje się dla pacjenta małą protezę akrylową częściową na jednego zęba. Może posiadać elementy retencyjne w postaci metalowych klamer lub akrylowych pelot. czas wykonania protezy jeden do kilku dni. praca Czas użytkowania do 6-ciu miesięcy. Cena 200- 400 zł

Proteza częściowa akrylowa. Wskazania do protezy. Brzesko Bochnia

Uzupełnienie braku zębowego szyną Essix. Cena

Uzupełnienie braku zębowego szyną Essix

Uzupełnienie zębów ma postać szyny wykonanej z termoplastycznego przeziernego materiału z dostawionym brakującym zębem.  Szyna nakładana jest na własne zęby pacjenta. Szyna może uzupełniać brak 1-3 zębów. Czas wykonania szyny kilka dni. Czas użytkowania do 3-ech miesięcy. Cena 300- 500 zł

Uzupełnienie braku zębów mostem czasowym. Cena

Ta metoda jest stosowana wtedy, gdy pacjent zdecydował  się na uzupełnienie stałe w postaci mostu protetycznego. Opracowujemy wtedy zęby filarowe i na nich na okres gojenia wyrostka zębodołowego osadzamy przygotowany jeszcze przed ekstrakcją zęba most czasowy. Most wykonany jest z polimeru. Most może uzupełniać brak 1-3 zębów. Czas wykonania mostu na jeden do kilku dni. Czas użytkowania do 3-ech miesięcy. Cena 300- 500 zł

Uzupełnienie braku zębów mostem czasowym

Stałe uzupełnienie brakującego zęba.

Uzupełnienie braku zęba mostem protetycznym. Cena

Podobnie jak przy moście czasowym ta odbudowa jest osadzana na zębach filarowych. Opracowujemy filary szlifując zęby sąsiednie. Na nich zostanie osadzony na stałe most protetyczny. Uzupełnienie po utracie zęba, możliwe jest do wykonania po okresie gojenia dziąsła i wyrostka. Czas wykonania mostu w laboratorium to kilka do kilkunastu dni. Czas użytkowania do 10-30 lat. Cena w zależności od wielkości i rodzaju mostu może wynieść 2000-7000 zł

Proteza zębowa. Proteza stała. Proteza ruchoma Brzesko Bochnia

Uzupełnienie implantem brakującego zęba. Cena

Zalety implantów. Brzesko Bochnia

Implant zębowy jest rodzajem śruby tytanowej wprowadzonej w kość w miejsce utraconego zęba. Nie ma tu, jak w przypadku mostu protetycznego konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Niekiedy jednak potrzebny jest dodatkowy zabieg augmentacji kości (odbudowy kości). 

Zaopatrzenie implantem możliwe jest przeważnie po około 10-12 tygodniach od momentu utraty zęba. Na implancie po okresie integracji z kością, czyli kolejnych 3 miesiącach, projektowana jest korona protetyczna. Całkowity czas leczenia to 5-7 miesięcy. Czas użytkowania do 10-30 lat. Cena w zależności od rodzaju zabiegu i implantokorony może wynieść 4000-6000 zł

Dostawienie zęba do protezy częściowej. Cena

U osób, które użytkują protezy częściowe możliwe jest uzupełnienie zębów poprzez dostawienie dodatkowego zęba do protezy. Można to wykonać jednoczasowo. Protezę przed planowany usunięciem zęba przygotujemy wcześniej w pracowni, dostawiamy do niej zęba. Usuwamy zęba i zaopatrujemy od razu jamę ustną zmodyfikowaną protezą. 

Proteza akrylowa częściowa górna i dolna. Brzesko Bochnia

Można wykonać dwu czasowo, kiedy dostawienie zęba odbywa się po wygojeniu dziąsła. konieczne jest podścielenie protezy po okresie całkowitego wygojenia dziąsła, albo wykonanie nowej. Czas leczenia to 1-30 dni. Koszt leczenia to 100-150 zł.

Uzupełnienie braku kilku zębów. Jak uzupełnić duże braki w uzębieniu

W zależności od sytuacji klinicznej w jamie ustnej. Mamy kilka możliwości. Odtworzenie brakujących zębów może przybrać formę:

Polecam do przeczytania artykuły :

Podobne tematy: