Zalety implantów. Brzesko Bochnia

Zalety implantów są bezsprzeczne i w pełni wykorzystywane w nowoczesnej stomatologii. Sam implant jest praktycznie niezniszczalny. Stworzony z materiałów, które dobrze są adaptowane w ludzkim organizmie. Technika ich wykonania i powierzchnia implantu zapewniają doskonałą integrację z kością.

Beleczki kostne wnikają w strukturę wszczepu do tego stopnia, że tworzą połączenia porównywalne do naturalnych połączeń kostnych. Implant przenosi obciążenia podobnie jak ząb, którego zastępuje bezpośrednio na kość. Dzięki temu kość ma prawidłową budowę, nie ulega zanikom, cały czas przebudowuje fizjologicznie swoja strukturę pod wpływem sił żucia. Sytuacja ta jest podobna do normalnego oddziaływania zęba na kość wyrostka.

Stosując protezy ruchome zamiast implantów będziemy mieli sytuację niefizjologiczną. Tu siły zwarciowo-zgryzowe przekazywane są w dużej mierze nie na kość, a na śluzówkę. NI ma w tu relacji korzeń-kość i przebudowy tej drugiej pod wpływem sił żucia. W efekcie mamy do czynienia często, z wynikłymi z tego dużymi zanikami kostnymi w miejscu oddziaływania płyty protezy.

 

Zalety implantów. Kiedy planujemy implanty zębowe

Brak pojedynczego zęba, uzupełnienie implantem zębowym

Jeśli brakuje jednego zęba, planujemy i wprowadzamy implant zęba w jego miejsce.  W zależności od wyboru metody i rodzaju implantu zęba , wprowadzamy go jednofazowolub dwufazowo.
Dzięki osadzeniu wszczepu zębowego oszczędzamy zęby sąsiednie. Nie trzeba ich szlifować, jak to mam miejsce w przypadku, gdy decydujemy się na uzupełnienie braku mostem protetycznym. Szczególne wskazanie dla implantu zębowego jest w odcinku przednim, gdy obok luki mamy ładne nie uszkodzone zęby. Pracę kończymy osadzeniem na implancie zęba korony protetycznej.

Brak odcinkowy zębów, uzupełnienie implantami zębowymi

Brakuje kilku zębów. Przy braku zębów na pewnym odcinku, przy sprzyjających warunkach kostnych, decydujemy się na wprowadzenie dwóch, trzech implantów zębowych. Poszukujemy i wybieramy miejsca z najlepszymi warunkami kostnymi. Rzadko osadzamy implanty jeden obok drugiego. Najczęściej rozmieszczamy je równomiernie w pewnej odległości od siebie. Jest to podyktowane dbałością o prawidłowy profil dziąsła w okolicy korony protetycznej zęba, po zakończeniu leczenia.
Dobrze zintegrowane z kością wszczepy łączymy mostem protetycznym. W efekcie otrzymujemy stabilną i estetyczną odbudowę protetyczną brakujących zębów.

Całkowity brak zębów lub obecne pojedyncze zęby

W sytuacji gdy w jamie ustnej pacjenta nie ma zębów, albo pozostały pojedyncze zęby, planujemy rozległą odbudowę implantoprotetyczną opartą na kilku implantach zębowych. Po szczegółowej analizie radiologicznej 3D ( zdjęcia przeglądowe jamy ustnej tomografia CBCT) rozmieszczamy 5-6 implantów wzdłuż łuku wyrostka zębodołowego. Cała praca w jamie ustnej zwieńczona jest mostem protetycznym ciągłym, albo protezą szkieletową. Obie formy protez odbudowują pięknie zęby i łuki zębowe. Rożnica miedzy nimi jest taka, że most protetyczny jest osadzany na implantach zębowych na stałe. Proteza szkieletowa jest elementem ruchomym, wyciąganym przez pacjenta z jamy ustnej.

Stabilizacja i odciążenie protezy osiadającej

Przyczyny dolegliwości ze strony protezy dolnej

Bardzo często zgłaszają się do nas pacjenci narzekający na jakość użytkowani protezy całkowitej akrylowej dolnej. Jest to typ protezy osiadającej. Proteza dolna ze względu na bardzo małą powierzchnię wyrostka zębodołowego żuchwy przenosi bardzo duże siły i ciśnienie na tkanki tegoż wyrostka. Dla pacjenta skutkuje to odleżynami na błonie śluzowej, dużym bólem w okolicy płyty protezy. 
Drugi problem, który niesie ze sobą użytkowanie protezy akrylowej, to brak lub słaba stabilizacja na dziąśle wyrostka. Jest to związane z dużą ruchomością elementów anatomicznych w okolicy szczeki dolnej. Mamy ruchomy język, dno jamy ustnej, policzki i wargi oraz przyczepy mięśni więzadeł.

Stabilizacja implantami zębowymi

Rozwiązaniem i to dobrym, jest wprowadzenie w kość wyrostka żuchwy 2 lub 3 implantów tytanowych. W zależności od przyjętego rozwiązania mogą one być ze sobą połączone belką, lub stać solowo. Implanty po zintegrowaniu z kością łączone są z protezą dolną za pomocą elementów specjalnych, takich jak : zatrzaski, zasuwy, teleskopy, magnesy itd.
Tak wykonana praca iplantoprotetyczna bardzo dobrze sprawdza się na co dzień. Praktycznie eliminuje wszystkie pierwotne dolegliwości i zapewnia pacjentom pełny komfort podczas ich użytkowania.

Mini implanty jako pomoc w leczeniu ortodontycznym

Zalety implantów docenili ortodonci. Stosują mini implanty jako zaczepy aparatów ortodontycznych. Mini implanty są małymi śrubkami, które stają się elementami aparatu ortodontycznego stałego. Wkręca się je w kość wyrostka w przestrzenie międzyzębowe. Stanowią one kotwicę dla wyciągów ortodontycznych. Mają bardzo podobne funkcje jak pierścienie ortodontyczne. Pomagają optymalnie zaplanować prace aparatu stałego i rozłożenie sił działania elementów tego aparatu. Prawidłowe ich osadzenie i wykorzystanie jako kotwicy, daje możliwość takiego prowadzenia leczenia, by ruchy zębów w  niepożądanym kierunku były jak najmniejsze. Mini implanty bardzo dobrze się sprawdzają przy ściąganiu zębów do łuku oraz zamykaniu luki po brakującym zębie.

Podobne tematy: